Fortsat flotte afkast i 2019

Nyhed 17. juni 2019 Lønmodtagernes Dyrtidsmidler
Positive afkast for både afkast og obligationer giver flotte resultater i første halvår for samtlige investeringspuljer i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Første halvdel af 2019 har generet positive afkast for alle LD Fondes puljer indtil nu. Afkastet for LD Vælger er medio juni 5,5 pct., hvilket især er drevet af et stærkt første kvartal, mens andet kvartal har været præget af uro på finansmarkederne og modsatrettede signaler i de førende økonomier. Både obligationer og aktier har givet positive afkast. Aktiemarkederne er oppe på 16 pct. for året, og danske aktier har klaret sig relativt pænt.

Blandede signaler på den internationale arena

Det er især de cykliske sektorer, som eksempelvis industri- og finansaktier, der den seneste måned har været negativt præget af en handelskonflikt, hvor den amerikanske præsident for nyligt har lagt sig ud med både Kina, Europa og Mexico. En aftale og afslutning i handelskrigen mellem USA og Kina lader vente på sig, og markederne afventer eventuelle fremskridt i forhandlingerne mellem de to præsidenter, inden de formentligt mødes til G20-topmødet til juni. USA har netop indgået aftale med Mexico om øget grænsesikkerhed, hvilket har reduceret risikoen for ekstra toldafgift ved handel de to lande i mellem - som ellers varslet af præsident Trump i midten af maj.

Økonomiske nøgletal for både USA, Kina og Europa har også indikeret en opbremsning og har generelt set været skuffende. Mens der har været positive signaler fra servicesektoren i USA, så viste tal fra fremstillingssektoren en tilbagegang i begyndelsen af juni. I eurozonen peger de ledende indikatorer for økonomisk vækst nedad, og industriproduktionstal fra Tyskland forventes at falde, hvilket påvirker indtjeningen for produktions- og fremstillingsvirksomheder i Europa negativt. Positivt er det dog, at Frankrig oplever beskeden vækst i indenlandsk efterspørgsel, faldende arbejdsløshed og stigende reallønninger.

I Kina er der blandede signaler. På det seneste har der været beskedne kursstigninger på kinesiske aktier. Der er dog grund til bekymring, da der fortsat er svag indenlandsk efterspørgsel. Fx er detail- og bilsalg faldende, og det er vanskeligt at se en vending i kreditgivning eller handelsbalancen. Derudover har der været en større række demonstrationer i Hong Kong, som har vækket opsigt.

Faldende renteniveau

Det globale renteniveau har de sidste to måneder været faldende, og den tyske 10-årige statsobligationsrente er historisk lav. Det er blandt andet usikkerhed om den økonomiske udvikling, svag inflation og agtpågivenhed blandt centralbanker, der medvirker til sænkning af markedsrenter. Mens den europæiske centralbank længe har fastholdt en lav rente, så har den amerikanske centralbank hævet renten i 2017 og 2018. I begyndelsen af 2019 var det svært at forudse, at den amerikanske centralbank ville sænke renten, men sandsynligheden er øget markant i løbet af de sidste to måneder. Markedet forventer således, at renten sænkes i juli eller september i år.

En forsigtig tilgang

Der er i øjeblikket en forhøjet risiko for global recession på grund af uro med handelskonflikt og pengemarkeder. Finansmarkederne reagerer både på den aktuelle konjunktur, på forventninger til virksomheders indtjening og på den fremtidige økonomiske udvikling.

LD Fonde har siden 2018 haft en mere forsigtig tilgang i investeringsporteføljerne. Målepunktet for LD Fondes strategiske portefølje har således i nogen tid reflekteret, at den globale økonomi er inde i en afmatningsfase.

 

Se de aktuelle afkast