Fortsat tilfredsstillende afkast i slutningen af 2019

Markederne er på ny præget af risikovillighed, hvilket er med til fortsat at sikre et tilfredsstillende afkast for LD Fondes investeringspuljer.

Afkastet for LD Vælger, der er den største investeringspulje hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, ligger den 27. november 2019 på 7,7 pct. år-til-dato, og for de seneste 36 måneder ligger afkastet på 13,4 pct.

Mens sommeren og begyndelsen af efteråret var præget af frygt for handelskrig og recession, er det globale aktiemarked fortsat med at stige i fjerde kvartal, og risikovilligheden lader til at være kommet tilbage på børsmarkederne. Risikovilligheden i markedet kan umiddelbart forklares af 1) høj likviditet, 2) troen på en delaftale i handelskrigen og 3) signaler om, at ledende økonomiske indikatorer har ”bundet ud”.

Øget allokering til aktier

Centralbankernes lempelige pengepolitik i både USA og Europa giver lavere finansieringsomkostninger for virksomheder samt en større andel af investeringer til aktivklasser med aktielignende risiko. Sætningen ”There Is No Alternative” går igen for mange investorer, som finder det svært at placere opsparede midler i andet end aktier, når renten på statsobligationer er historisk lav, og et kontantindestående over en vis størrelse forrentes med en negativ sats i mange banker.

Der har senest været fornyet tro på, at USA og Kina snart indgår en delaftale om handel. Både Trump og den kinesiske præsident XI Jinping har ytret ønske om at indgå en aftale; dog ikke for enhver pris. Aktiemarkedet reagerer positivt på signaler om en delaftale, da det giver indikationer på en normalisering af international handel.

Vendepunkt for økonomiske indikatorer

Der er tegn på, at væsentlige økonomiske indikatorer har nået bunden og nu er begyndt at stige igen. I Tyskland er erhvervstillidsindekset vendt, men er stadig på det laveste niveau siden 2012. Det nuværende niveau har historisk set indikeret recession. Eksporten er begyndt at stige igen, ligesom væksten i privatforbruget også er positiv. Investeringsaktiviteten blandt virksomheder i Tyskland er dog bekymrende lav.

Erhvervstillid og forbrugertillid peger i hver sin retning i USA. Forbrugertilliden er relativ stabil på et højt niveau, mens erhvervstilliden er på et meget lavt niveau. Investeringsaktiviteten og industriproduktionen i USA har været aftagende siden 2018. På det amerikanske arbejdsmarked er der fortsat høj aktivitet, og servicesektoren klarer sig stadig godt. I Kina er der i dele af økonomien svagt stigende aktivitet, og ledende indikatorer er vendt. Men det er endnu for tidligt at afblæse udfordringerne i den kinesiske økonomi.

Virksomhedernes indtjening er generelt set faldende. En af de vigtigste faktorer for et selskabs aktiekurs er forventninger til virksomhedens fremtidige indtjening. Investorernes forventninger til fremtidig indtjening er fortsat høje, men har samtidig været faldende i takt med fald i den globale industriproduktion og handel. Hvis forventninger til indtjening i virksomhederne fortsat nedjusteres eller skuffer mere end konsensus, vil det efter alt at dømme have en negativ effekt på aktiemarkederne.

LD Fonde har fastholdt en moderat og forsigtigt risikoprofil for LD Vælger. Selv med en forsigtig investeringsprofil har afkastet udviklet sig tilfredsstillende.