Gode afkast i 2019

Nyhed 14. maj 2019 Lønmodtagernes Dyrtidsmidler
En rigtig god start på finansmarkederne i 2019 har givet tilfredsstillende resultater for alle investeringspuljer i Lønmodtagerens Dyrtidsfond. Usikkerhed på markederne har dog resulteret i en mere moderat udvikling i andet kvartal af 2019.

Første kvartal af 2019 endte med positive afkast på finansmarkederne for både aktier og obligationer og dermed også for de investeringspuljer, som medlemmer i Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan placere deres opsparing i. Målt i danske kroner steg både det globale markedsindeks og det ledende OMXC25-indeks med 14 pct., hvilket er en reaktion på det store fald på aktiemarkederne i slutningen af 2018. Det var især den amerikanske centralbanks ophør med renteforhøjelser i starten af 2019, der gav et stigende aktiemarked.

Begyndelsen på årets andet kvartal har været mere afdæmpet. De globale aktiemarkeder er steget i et mere moderat tempo i april, mens maj måned indtil videre har givet et negativt afkast. For LD Vælger, som hovedparten af medlemmernes opsparing er placeret i, ligger det samlede afkast år-til-dato (den 9. maj 2019) på 5,3 pct., hvilket er tilfredsstillende.

Handelskrig i fokus

Investorernes øjne er rettet mod handelskrigen mellem USA og Kina. Den generelle forventning på de finansielle markeder har indtil for nylig været, at handelskrigen mellem USA og Kina snart ville finde sin afslutning med en aftale i det sene forår. Præsident Trump har dog senest meldt ud, at told på varer og tjenester fra Kina vil blive øget betydeligt i et forsøg på at presse Kina til at give økonomiske indrømmelser. En sådan melding har igen skabt usikkerhed på især aktiemarkedet, hvilket har resulteret i kursfald.

Meldingen fra Trump kom kun få dage efter, at økonomiske nøgletal fra USA ellers viste fortsat gode takter. Væksten er positiv, beskæftigelsestallet er historisk godt, og den vigtige amerikanske industriproduktion er stærk. I Kina er det positivt, at der er givet finansielle stimuli til virksomheder, hvor adgang til lånemarkederne for kinesiske virksomheder er essentiel for væksten.

Usikkerhed om vækst i Europa

Efter endeløse debatter i det britiske parlament, blev deadline for Brexit endnu engang udskudt – denne gang til oktober. Hvilken konklusion, Brexit ender med, er endnu svært at forudsige, men usikkerhed i sig selv er aldrig godt for børsmarkederne. Økonomien i Europa halter stadig efter USA, og der har således været blandede nøgletal fra Tyskland og Frankrig. Eksempelvis er den seneste måling for industriproduktionsindekset for Tyskland kun akkurat tilfredsstillende, mens pilen for andet kvartal samlet set peger nedad.

Den europæiske centralbank (ECB) fastholder det lave renteniveau, og forventningen er, at ECB ikke strammer pengepolitikken indenfor de næste 6-12 måneder på grund af usikkerhed om fortsat vækst i Europa.

Forventning til 2019 stadig positiv

LD Fondes forventning er, at væksten i 2019 forbliver positiv, såfremt en handelsaftale snart bliver indgået mellem Kina og USA, og virksomhedernes indtjening forbliver stærk. Det er dog LD Fondes vurdering, at aktiemarkedet sagtens kan opleve perioder med fald.