Nyt samarbejde med Nordea om bæredygtige investeringer

LD Fonde har valgt Nordea Investment Management AB som ny investeringsrådgiver på en aktieportefølje af bæredygtige investeringer.

I første kvartal 2020 overtager Nordea investeringerne i LD Fondes pulje LD Miljø og Klima, som i dag har en formue på 550 mio. kr. Hen ad vejen forventes investeringsformuen at kunne blive øget betydeligt.

Nordea har i mere end 10 år arbejdet med investeringer med fokus på bæredygtighed og de seneste år på at understøtte FN’s verdensmål inden for miljø og klima. Undervejs er konceptet udvidet til også at omfatte aktivt ejerskab, og det udvikles løbende.

Nordea har et stærkt team med mange års erfaring, og vi finder det meget positivt, at Nordea styrker miljø og klima gennem et aktivt ejerskab. Erfaring, stabilitet, commitment til ESG og ESG-integration i aktieudvælgelsen har sammen med aktivt ejerskab været væsentlige parametre for vores valg.

Charlotte Mark

Finansdirektør i LD Fonde

LD Fonde søger at gøre en aktiv forskel

Det har været afgørende for LD Fonde, at den nye investeringsrådgiver på området bæredygtige investeringer har en forståelse for det samarbejde om aktivt ejerskab, som LD Fonde har igangsat med non-profit organisationen Future-Fit. Future-Fit har udviklet et værktøj til at hjælpe virksomheder i retning af FN's verdensmål for bæredygtighed.

Samarbejdet med Future-Fit er udtryk for LD Fondes ønske om at kunne stille målbare krav til bæredygtighed i samarbejdet med kapitalforvaltere, virksomheder og samarbejdspartnere. LD Fonde har nemlig et ambitiøst ønske om at bidrage til, at alle de virksomheder, der investeres i, har god selskabsledelse og udøver bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd.

Nordea vandt trods stærkt felt

LD Fondes valg af Nordea som ny investeringsrådgiver sker efter et offentlig EU-udbud. Der blev modtaget 17 tilbud, og i sidste ende konkurrerede Nordea med 10 andre bydere om at vinde aftalen med LD Fonde.

”Det har været en intens og spændende budrunde, hvor det har været et privilegie, at feltet har været så stærkt. Der er i dag rigtig mange både nye og erfarne managere på området for bæredygtige investeringer, hvilket gør det muligt at have ret ambitiøse målsætninger. Vi ser derfor frem til og har stor tiltro til samarbejdet med Nordea,” fortæller Charlotte Mark.