Tilfredsstillende afkast trods fortsat uro

Nyhed 23. august 2019 Lønmodtagernes Dyrtidsmidler
Trods fortsat uro på de finansielle markeder har LD Vælger, som er dyrtidsmidlernes største investeringspulje, leveret tilfredsstillende afkast.

Afkastet for LD Vælger år-til-dato ligger den 23. august 2019 på 6,0 pct., og for de seneste 36 måneder ligger det på 13,6 pct. Afkastet for LD vælger er tilfredsstillende, givet puljens risikoprofil og rammer for vægtningen af aktier og obligationer, hvor halvdelen af puljen er placeret i guldrandede obligationer og en fjerdedel i aktier.

Handelskonflikten præger fortsat

Der har været en række begivenheder henover sommeren, som har skabt uro på de finansielle markeder og resulteret i kursfald. Det er igen handelskonflikten mellem USA og Kina, der giver usikkerhed for eksport og ordretilgang rundt omkring i verden. Præsident Trump annoncerede i slutningen af juli, at der vil blive lagt told på importvarer fra Kina til en værdi på 300 mia. dollars i løbet af efteråret. Disse udmeldinger påvirker finansmarkederne og er nu også begyndt at ramme indtjeningsforventningerne på globalt plan.

Den amerikanske centralbank sænkede renten i slutningen af juli, primært fordi der er bekymring for tilbagegang på USA’s største eksportmarkeder. Den indenlandske økonomi er til gengæld stærk.

USA har rekord høj beskæftigelse, hvilket understøtter lønudviklingen og et stærkt privatforbrug. Derudover viser forbrugertilliden i USA, at de amerikanske forbrugere ikke er påvirket af uroen på finansmarkederne, hvilket i sidste ende understøtter amerikansk økonomi og vækst. Til gengæld viser erhvervsindikatorer i USA pessimisme og tilbageholdenhed i forhold til investeringsaktiviteten i specielt industri og fremstillingsvirksomheder, som er nervøse for den økonomiske situation på verdensplan.

Rentenedsættelsen fra den amerikanske centralbank var ikke en overraskelse for finansmarkederne, der forventer yderligere rentenedsættelser i løbet af efteråret. Det forventes også, at den europæiske centralbank sænker renten og/eller genoptager deres opkøbsprogram af europæiske obligationer for at stimulere økonomien i eurozonen.

Historisk lave tal i Europa

EU’s største økonomi, Tyskland, har i løbet af hele sommeren vist svage økonomiske nøgletal, herunder lavere industriproduktion og skuffende BNP-tal. Tyskland er endnu ikke i recession, men både IFO og ZEW, som er to vigtige indikatorer for situationen i tysk økonomi, er på laveste niveau siden 2011. Økonomiske udfordringer og politisk uro præger i den grad også Italien, hvor senest den italienske premierminister måtte trække sig fra posten på grund af manglende opbakning.

Mange europæiske banker bliver samtidig presset af negative udlånsrenter. Det er en udbredt holdning blandt økonomer, at eurozonen står over for strukturelle udfordringer, der resulterer i lav inflation og lav BNP-vækst. Det kan ikke løses med pengepolitiske tiltag. Derudover er der deadline i Brexit-forhandlingerne til efteråret. Efter Boris Johnson er blevet britisk premierminister, er sandsynligheden for en såkaldt ”Hard-Brexit”, altså uden en frihandelsaftale med EU, blevet større.

Nye tal fra Kina for både industriproduktion og detailsalg var lavere end forventet, og kreditgivningen er begyndt at falde. I Hongkong er der store demonstrationer mod kinesisk indblanding i retssystemet.

De overvejende dårlige nyheder har betydet, at investorerne har solgt aktier og købt obligationer. Renterne er således styrtdykket henover sommeren, og eksempelvis handles tyske 10-årige statsobligationer til en rente på -0,60 pct., hvilket er historisk lavt. I midten af august inverterede den amerikanske rentekurve, hvilket betyder, at renten på en 10-årig amerikansk statsobligation er lavere end renten på en 2-årig statsobligation. Historisk har en invertering af rentekurven resulteret i recession 12-18 måneder efter. Hvorvidt, det også bliver tilfældet denne gang, er svært at afgøre, da amerikansk økonomi ellers er stærk. Men sandsynligheden for en recession er øget over sommeren.