Acadian Asset Management ny forvalter hos LD Fonde

Med valget af Acadian som ny aktieforvalter får LD Fonde et spændende supplement til den mere traditionelle aktieudvælgelse.

Den Boston-baserede kapitalforvalter Acadian Asset Management LLC har med over 30 års erfaring udviklet og finjusteret kompetencer inden for kvantitativ aktieudvælgelse på de globale aktiemarkeder. Med en forvaltningsformue på over 80 milliarder euro servicerer Acadian allerede flere af de største fonde og selskaber.

Acadian har udviklet et meget interessant værktøj til forudsigelser af aktieafkast, baseret på egenudviklede signaler. Det adskiller sig fra, hvad både vores smart beta-forvaltere og vores mere traditionelle aktive forvaltere benytter, og vil derfor udgøre et rigtig spændende supplement til vores aktieportefølje. At Acadian derudover baserer deres processer på solid research, har kun gjort valget lettere.

Kristoffer Birch

Aktiechef i LD Fonde

Aktieforvalter med alternative metoder

Acadian analyserer op mod 20.000 selskaber hver dag. Antallet af selskaber, der analyseres, og hastigheden, hvormed de analyseres, er markant forskellig fra traditionel aktieudvælgelse. For at udnytte skævheder i priser og forudsige aktieafkast, inden markedet finder samme signaler, er Acadian nødt til at være på forkant med teknologi og test af nye signaler.

”At forudsige aktieafkast er svært, og kvantitativ aktieudvælgelse med nye teknikker, som f.eks. machine-learning, kan hurtigt blive en ”black-box”. For at vurdere, hvor resultaterne kommer fra, har det derfor været vigtigt for os at vælge en samarbejdspartner med transparente og forståelige procedurer”, fortæller Kristoffer Birch.

Hvor en traditionel aktieforvalter ofte ignorerer de kortsigtede aktiebevægelser for at koncentrere sig om virksomheders langsigtede vækstpotentiale, forsøger Acadian at forudse kortsigtede bevægelser ved hjælp af højfrekvente data af både traditionel karakter (f.eks. pris på aktie i forhold til indtjening) og mere alternative metoder som kvantitativ tekstanalyse af selskabsudmeldinger m.m. Formålet er at finde oversete selskaber med positive signaler, der kan drive afkast på en 3-6 måneders horisont.

Investering af både dyrtidsmidler og feriemidler

Acadian vandt opgaven i konkurrence med 10 andre internationale investeringshuse, som alle gav tilbud i LD Fondes EU-udbud. Begge fonde hos LD Fonde – Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og Lønmodtagernes Feriemidler – får glæde af det kommende samarbejde med Acadian. Forvaltningen af LD Fondes midler vil tidligst starte i efteråret 2020.

LD Fonde forvalter i dag 35 mia. kr., som kommer fra dyrtidsindbetalingerne i slutningen af 1970’erne. I 2020 er LD Fonde påbegyndt forvaltningen af feriemidler fra overgangsåret til en ny ferielov. Det drejer sig samlet om 40 mia. kr., som delvist bliver investeret i værdipapirer og delvist vil stå som tilgodehavender hos arbejdsgiverne.