De resterende indefrosne feriemidler kan udbetales

Nyhed 3. december 2020 Lønmodtagernes Feriemidler
Fra slutningen af marts 2021 kan lønmodtagerne få udbetalt resten af de indefrosne feriemidler. Udbetalingen bliver dog frivillig ligesom i efteråret 2020.

Til foråret bliver det muligt at anmode om udbetaling af de sidste to ugers indefrosne feriemidler. Regeringen har indgået en bred politisk aftale om førtidig udbetaling af de resterende feriemidler.

Det forventes, at udbetalingen åbner i slutningen af marts 2021. Som ved udbetalingen i 2020 vil der være en selvbetjeningsløsning på borger.dk.

I lighed med udbetalingen af op til tre ugers feriemidler i efteråret 2020, bliver det frivilligt, om man vil have feriemidlerne udbetalt. Vælger man at lade feriemidlerne stå, vil de fortsat stå som en pensionsopsparing i Lønmodtagernes Feriemidler.

Alle fem uger på én gang

Hvis du som lønmodtager allerede har fået udbetalt op til 3 ugers feriemidler i efteråret 2020, kan du få udbetalt de resterende to uger i foråret 2021. Har du valgt ikke at få dine feriemidler udbetalt i efteråret 2020, kan du til foråret få alle fem ugers feriemidler udbetalt på én gang.

I forbindelse med efterårets udbetalinger valgte op til 700.000 lønmodtagere at lade pengene stå i Lønmodtagernes Feriemidler, der forvaltes af LD Fonde.

Samme regler vil gælde

Udbetalingen af de resterende feriemidler bliver baseret på indberetninger fra arbejdsgiverne. Arbejdsgiverne skal senest den 31. december 2020 oplyse Lønmodtagernes Feriemidler om, hvor mange feriemidler den enkelte lønmodtager har optjent i overgangsåret til den nye ferielov.

Der vil gælde de samme regler for udbetalingen som i efteråret 2020. Det vil sige, at der vil være almindelig indkomstbeskatning af de udbetalte beløb, og udbetalingen vil ikke give modregning i offentlige ydelser.

Aftalen skal nu udmøntes i lovgivning. Det vil ske i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.