Førtidig udbetaling af feriepenge

Nyhed 24. juli 2020 Lønmodtagernes Feriemidler
LD Fonde har modtaget et lovforslag til høring om førtidig udbetaling af nogle af de feriemidler, der skulle indefryses i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Med forslaget får du mulighed for at vælge mellem penge til forbrug nu eller en fortsættelse af pensionsopsparingen.

Regeringen foreslår, at lønmodtagere med ret til feriepenge efter ferieloven efter anmodning kan få udbetalt, hvad der svarer til ca. 3 ugers feriepenge allerede fra oktober 2020. Men det er også muligt at lade pengene stå som en pensionsopsparing med udbetaling ved pensionsalderen, eller når lønmodtageren varigt forlader arbejdsmarkedet i Danmark.

Det forventes, at lønmodtagere kan ansøge om udbetaling omkring 1. oktober, så pengene kan komme ud i oktober 2020. De præcise frister i forbindelse med ansøgning fastsættes ved bekendtgørelse umiddelbart efter vedtagelse af loven om førtidig udbetaling. Loven forventes vedtaget medio august 2020.

Udbetaling modregnes i de optjente feriemidler

Optjeningsåret for feriemidlerne til indefrysning slutter først 31.8.2020, og arbejdsgiverne har frist til at indberette størrelsen af feriemidlerne i optjeningsåret for den enkelte lønmodtager til den 31.12.2020. Udbetalingen kan derfor ikke ske på grundlag af indberetninger om lønmodtagerens optjening af feriepenge. Det skyldes, at der for langt hovedparten af lønmodtagerne endnu ikke er sket indberetning af optjeningsgrundlaget på tidspunktet for den førtidige udbetaling. For at imødekomme førtidig udbetaling anvendes i stedet oplysninger fra e-indkomstregisteret som udbetalingsgrundlag. Det betyder, at der kan være afvigelser i det, der udbetales, som er opgjort på ét grundlag, og det der rent faktisk er optjent i perioden, som er opgjort på et andet grundlag. Afvigelser opstår eksempelvis, hvis lønmodtageren har indkomster, der ikke er omfattet af ret til feriepenge i henhold til ferieloven, og som de derfor ikke skal have feriepenge af.

Det vil være indkomsten i perioden 1.9.2019 frem til 31.3.2020, der danner grundlag for beregning af de feriepenge, der kan udbetales førtidigt.

Når arbejdsgivernes indberetninger foreligger for hele ferieåret 1.9.2019 til 31.8.2020, skal de feriepenge, der er udbetalt førtidigt, fratrækkes lønmodtagerens tilgodehavende feriepenge, og resten vil blive forvaltet i fonden, til lønmodtageren når pensionsalderen eller på anden vis bliver berettiget til udbetaling. Hvis lønmodtagerens konto efter indberetning og fratrukket førtidig udbetaling viser sig at være negativ, vil det for meget udbetalte blive krævet tilbagebetalt.