GuardCap Asset Management ny forvalter hos LD Fonde

Londonbaserede GuardCap Asset Management bliver ny forvalter af en portefølje af globale aktier hos LD Fonde.

Langsigtet tankegang, en koncentreret portefølje og et investeringsteam med stor erfaring er alle medvirkende årsager til, at GuardCap er valgt som nyeste aktieforvalter hos LD Fonde. Det seneste års tid har LD Fonde haft alle aktiemandater i EU-udbud, og med GuardCap ombord er LD Fonde kun én aktieforvalter fra at have sammensat en yderst levereringsdygtig aktieportefølje.

Vi har manglet en forvalter, der kan give os eksponering til kvalitetsselskaber med høj vækst og høj indtjening, der både klarer sig godt i vækstmiljøer med lav rente som nu, og samtidig kan beskytte porteføljen i kriser.

Det får vi med GuardCap, der derudover leverer en investeringsstil, der passer ind i den øvrige aktieportefølje.

Kristoffer Birch

Aktiechef i LD Fonde

LD Fonde har søgt en forvalter, der tænker langsigtet og udnytter sin specialistviden om specifikke selskaber til at forudse fremtidig vækst i selskaberne. Med GuardCap får LD Fonde investeringer i 20-25 selskaber, hvor investeringsteamet er overbevist om, at selskaberne kan vokse de næste 5-10 år.

I udbuddet af aktiemandatet har det derudover haft afgørende betydning for LD Fonde, at en ny forvalter integrerer bæredygtighed og aktivt ejerskab i investeringsprocessen. På det punkt var GuardCap også overbevisende, da de har integreret ESG-analyse og aktivt ejerskab i deres aktieanalyse og udvælgelse.

Stærk proces og overbevisende resultater

GuardCaps investeringsresultater har været blandt de bedste de seneste 5 år. GuardCaps investeringsstil har vist sig effektiv det seneste årti med lave renter, men det har ikke gjort det alene. En dygtig aktieudvælgelse, en meget stærk proces og godt teamsamarbejde står bag GuardCaps successer.

”Vi er meget bevidste om, at den makroøkonomiske medvind som GuardCaps investeringsstil har haft, måske vil blive udfordret i fremtiden, men med et stærkt investeringsteam med god diversitet og dynamik og en stringent proces, hvor investeringsteamets beslutninger og holdninger konstant udfordres, forventer vi, at kvaliteten i aktieudvælgelsen vil fortsætte og holde afkastet oppe”, siger Kristoffer Birch.

Investeringsteamet har base i London, men GuardCap Asset Management er ejet af den canadiske børsnoterede finanskoncern Guardian Capital.

Både dyrtidsmidler og de nye feriemidler skal investeres

GuardCap vandt opgaven i konkurrence med 33 danske og internationale forvaltere, som alle gav tilbud i LD Fondes EU-udbud. Begge fonde hos LD Fonde – Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og Lønmodtagernes Feriemidler – får glæde af det kommende samarbejde med GuardCap. Forvaltningen af LD Fondes midler vil tidligst starte i efteråret 2020.

LD Fonde forvalter i dag 35 mia. kr., som kommer fra dyrtidsindbetalingerne i slutningen af 1970’erne. I 2020 er LD Fonde påbegyndt forvaltningen af feriemidler fra overgangsåret til en ny ferielov. Det drejer sig samlet om 40 mia. kr., som delvist bliver investeret i værdipapirer og delvist vil stå som tilgodehavender hos arbejdsgiverne.