Lov baner vej for udbetaling af feriepenge

Nyhed 18. august 2020 Lønmodtagernes Feriemidler
Den lov, der skal sikre, at lønmodtagerne i efteråret kan få tre ugers indefrosne feriemidler udbetalt, er vedtaget. Det bliver frivilligt, om man vil have de tre uger udbetalt, eller om man vil lade dem stå som en opsparing.

Den 17. august 2020 vedtog et bredt flertal i Folketinget beskæftigelsesministerens lovforslag, der giver lønmodtagerne mulighed for at få udbetalt op til tre uger af de feriepenge, der spares op i Lønmodtagernes Feriemidler.

Opsparingen i Lønmodtagernes Feriemidler omfatter op til 5 ugers feriepenge, som efter ferieloven optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Tilbage i 2018 blev det besluttet, at feriepenge fra denne periode skulle blive til en pensionssum, der kunne udbetales ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Med den nye lov ændres reglerne, sådan at lønmodtagerne kan anmode om at få nogle af feriepengene udbetalt allerede fra oktober i år. Det sker for at sætte gang i dansk økonomi efter corona-krisen, som stadig påvirker indtjeningen i mange virksomheder.

Det bliver frivilligt, om man vil have op til 3 uger af de indefrosne feriepenge udbetalt. Man kan få udbetalt feriemidler, der er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020. Det man får udbetalt bliver senere modregnet i det, man har tilbage som pensionsopsparing i Lønmodtagernes Feriemidler. På borger.dk/feriemidler kan man inden længe finde en vejledning i, hvordan man kan søge om udbetaling af feriemidler.

Hvis man ikke foretager sig noget, bliver feriepengene stående som en pensionsopsparing i Lønmodtagernes Feriemidler. Det vil sige, at der løbende sker en forrentning af midlerne med det afkast, som LD Fonde skaber for Lønmodtagernes Feriemidler. Midlerne bliver udbetalt ved folkepensionsalderen, medmindre man inden da af andre grunde trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og man i den forbindelse kan få feriepengene udbetalt.