MP vinder forvaltning af danske aktier hos LD Fonde

LD Fonde har valgt MP Investment Management A/S som ny forvalter af den danske aktieportefølje for at styrke arbejdet med aktivt ejerskab i danske selskaber.

LD Fonde har valgt MP Investment Management A/S (MPIM), der er ejet af MP Pension, som ny forvalter på danske aktier. Der er i første omgang tale om investeringer på ca. 1,3 mia. kr. fra puljen LD Danske Aktier, som medlemmer med dyrtidsmidler kan vælge, samt LD Fondes strategiske andel i danske aktier på ca. 400 mio. kr.

Fælles fokus på aktivt ejerskab

Opgaven tilfalder MPIM efter et offentligt EU-udbud, hvor 7 danske kapitalforvaltere konkurrerede om at vinde aftalen. Både på pris og kvalitet lå byderne tæt, og der var tale om meget kvalificerede tilbud. Udslagsgivende blev bl.a. MPIM’s arbejde med aktivt ejerskab og integration af bæredygtighedskrav i investeringsarbejdet.

”MPIM har arbejdet med integration af bæredygtighed i aktieudvælgelse og aktivt ejerskab i mange år og er langt fremme i forhold til mange af de øvrige potentielle kapitalforvaltere,” siger Charlotte Mark, finansdirektør i LD Fonde.

LD Fonde har igangsat et samarbejde med non-profit organisationen Future-Fit, der har udviklet et værktøj til at hjælpe virksomheder i retning af FN's verdensmål for bæredygtighed. Samarbejdet med Future-Fit er et udtryk for LD Fondes ønske om, at alle selskaber begynder at reducere deres egen negative påvirkning på verden.

Det har været vigtigt for os, at vi fandt en forvalter, der har et særligt fokus på bæredygtighed og aktivt ejerskab og kan hjælpe os med at føre vores aktive ejerskab til et højere niveau,

Vi ser derfor frem til det nye samarbejde, hvor der sættes flere ressourcer af til dialog med virksomhederne om god selskabsledelse og bæredygtighed.

Charlotte Mark

Finansdirektør hos LD Fonde

Nyt samarbejde med perspektiver

MPIM overtager forvaltningen af LD Fondes danske aktieportefølje allerede i første kvartal af 2020. I løbet af de kommende år kan porteføljen blive udvidet med investeringer for Lønmodtagernes Feriemidler, som er den anden af LD Fondes to fonde. På dette område er LD Fonde aktuelt i gang med at forberede investeringsstrategien.

Overdragelsen sker fra C WorldWide, som er den nuværende forvalter. ”Vi er glade for samarbejdet med C Worldwide og sætter pris på deres professionalisme i enhver henseende. Der var tale om en hård kon-kurrence, hvor også C WorldWide kom med et meget kvalificeret tilbud,” fortæller Charlotte Mark.

LD Fonde forvalter i dag 35 mia. kr., som kommer fra dyrtidsindbetalingerne i slutningen af 1970’erne. I 2020 påbegynder LD Fonde forvaltningen af feriemidler fra overgangsåret til en ny ferielov. Det drejer sig samlet om 100 mia. kr., som delvist bliver investeret i værdipapirer og delvist vil stå som tilgodehavender hos arbejdsgiverne.