Nervøse globale markeder

Covid-19-virussen sætter aftryk på LD Fondes afkast, der afspejler, at de globale markeder i øjeblikket oplever store daglige udsving.

År-til-dato har LD Vælger, der er den største investeringspulje for Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, givet et negativt afkast på -5,0 %, og det forventes, at afkastet kan falde yderligere den kommende tid. Over en 3-årig periode har LD Vælger givet et afkast på 9,3 %. En stor andel af LD Vælgers formue er investeret i guldrandede obligationer, f.eks. danske realkreditobligationer. Det bidrager til LD Vælgers konservative risikoprofil og skærmer i nogen grad LD Vælgers afkast mod de nuværende store kursfald på aktiemarkederne.

Covid-19 og forventning om lavere vækst

Coronavirussen, Covid-19, har spredt sig til stort set alle verdensdele. Virussen har resulteret i markante indgreb fra myndighedernes side, f.eks. i Italien og nu også i Danmark, for at mindske presset på sundhedsvæsenet.

Virussen lægger en markant dæmper på den økonomiske aktivitet. F.eks. rammes luftfartsindustrien hårdt pga. et voldsomt fald i rejseaktiviteten. De seneste ugers begivenheder i kølvandet på Covid-19-virussen giver overodnet set anledning til stor usikkerhed og afledt heraf en forventning om en betydeligt lavere økonomisk vækst.

Verdensøkonomien står derfor over for en markant opbremsning og risiko for en global recession af kortere eller længere varighed. Seneste tal for ledende aktivitetsindikatorer for emerging markets og især Kina peger kraftigt nedad. I Europa og USA forventes det ligeledes, at aktivitetsindikatorerne falder. Mange virksomheder har derfor sænket deres forventninger til fremtidig indtjening.

Daglige udsving i et nervøst finansmarked

Børsmarkederne afspejler udviklingen i Covid-19-virussen og de ændrede forventninger til økonomisk vækst. Det har givet betydelige kursfald på aktier og markant lavere renter. Det globale aktieindeks er faldet med 20 % siden januar, og renter på både tyske og amerikanske 10-årige statsobligationer er historisk lave. Daglige udsving på børsmarkederne har ikke været højere siden finanskrisen i 2008.

OPEC-samarbejdet brød for nyligt sammen. Olieprisen faldt efterfølgende markant, da Saudi Arabien har vist sig villig og i stand til at øge udbuddet voldsomt. I et i forvejen nervøst globalt finansmarked gav det anledning til yderligere negative korrektioner i aktiekurserne.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, foretog derfor i starten af marts en rentenedsættelse på 0,5 %. Efterfølgende er aktiemarkederne faldet yderligere. Pengepolitiske indgreb lader ikke til at være tilstrækkeligt for at stimulere den globale økonomi. Yderligere spredning af Covid-19-virussen vil i høj grad præge de globale finansmarkeder. Der er brug for finanspolitiske tiltag både med henblik på at støtte et presset sundhedsvæsen, men også for at række en hjælpende hånd til de tusindevis af små virksomheder, der er kommet under økonomisk pres.

Markederne på den lange bane

På den lidt længere bane må det forventes, at de negative økonomiske konsekvenser af Covid-19-virussen klinger af. Der er næppe tvivl om, at aktiemarkederne på ny vil begynde at stige. Historisk er der dog mange eksempler på, at det kan tage flere år for aktiemarkeder at nå tilbage til fordums styrke. I den forbindelse vil det være afgørende, at regeringer, herunder især USA, hurtigt får begrænset hastigheden, hvormed Covid-19-virussen spredes. Lykkes det, er der forhåbninger om, at finansmarkederne hurtigere vil vende tilbage til normale tilstande.