Federated Hermes International er ny forvalter hos LD Fonde

Federated Hermes International skal forvalte emerging markets-aktier for både dyrtidsmidler og feriemidler hos LD Fonde.

LD Fonde har valgt Federated Hermes International som ny aktieforvalter. De skal forvalte LD Fondes aktieinvesteringer på de globale udviklingsmarkeder, de såkaldte emerging markets-aktier. Langsigtet tankegang, uafhængig risikoovervågning og et enormt fokus på ESG var alle medvirkende årsager til, at valget faldt på Federated Hermes International.

Emerging markets er rent faktisk en svær aktivklasse at klare sig godt i, så vi er glade for at have fundet Hermes. Vi får en forvalter, der passer godt ind i vores overordnede porteføljeværdier, og som har et team, der med grundig aktieanalyse og en koncentreret portefølje kan levere et merafkast på den lange bane, hvilket er vores mål.

Kristoffer Birch

Aktiechef hos LD Fonde

LD Fonde søgte en forvalter, der udnytter sin specialistviden om specifikke selskaber og med et dybt kendskab til selskaberne kan forudse fremtidig vækst og tage store positioner i selskaberne. Hermes investerer i kvalitetsselskaber, hvor prisen for selskabets fremtidige indtjening ikke er for høj.

LD Fonde har fokus på integration af ESG

Med Federated Hermes International som forvalter får LD Fonde derudover styrket integrationen af ESG i den samlede portefølje, hvilket også var afgørende for valget. Ud over investeringsdelen driver Federated Hermes International også Federated Hermes EOS, der er en specialiseret udbyder af ESG og aktivt ejerskab. Federated Hermes EOS har siden 90’erne foretaget ESG-research, udøvet dialog og stemt på generalforsamlinger på vegne af Federated Hermes Internationals porteføljer. Investeringsteamet har et tæt samarbejde med Federated Hermes EOS og en dedikeret ESG-analytiker tilknyttet, ligesom aktieanalytikerne vægter ESG-risici højt i deres aktieudvælgelse.

”ESG er en af tidens helt store risici, men skal også ses som en mulighed. Emerging markets-selskaber er ofte bagud på ESG-området i forhold til selskaber i de udviklede markeder. Så en integration af ESG-risici og -muligheder i beslutningerne hos selskaberne og en opfølgende dialog er yderst vigtig i disse markeder. Derfor er vi også glade for Hermes’ store fokus og erfaring inden for ESG”, fortæller Kristoffer Birch.

Investeringsteamet har base i London, men Federated Hermes International er ejet af den amerikanske børsnoterede finanskoncern, Federated Hermes.

Alle nye aktiemandater på plads

18 danske og internationale forvaltere gav tilbud i LD Fondes EU-udbud af aktiemandatet. Federated Hermes International vandt opgaven efter 2 runders evaluering. Begge fonde hos LD Fonde – Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og Lønmodtagernes Feriemidler – får glæde af det kommende samarbejde. Forvaltningen af LD Fondes midler forventes at starte i første kvartal af 2021.

Med implementeringen af emerging markets i aktieporteføljen har LD Fonde afsluttet det seneste års udbud af samtlige aktiemandater. LD Fonde vil i 2021 yderligere afslutte to EU-udbud inden for kredit.

LD Fonde forvalter i dag 32 mia. kr., som kommer fra dyrtidsindbetalingerne i slutningen af 1970’erne. I 2020 er LD Fonde påbegyndt forvaltningen af feriemidler fra overgangsåret til en ny ferielov. Det drejer sig om midler, som delvist bliver investeret i værdipapirer, og delvist vil stå som tilgodehavender hos arbejdsgiverne.