Fint afkast trods store udsving

Trods store udsving på markederne i sidste kvartal af 2021 er afkastet i LD Fondes primære investeringspulje meget tilfredsstillende. Den nye Omikron-variant skaber usikkerhed og nye udsving, men globalt set står økonomierne stærkt i øjeblikket.

Afkastet i LD Vælger, der er den største investeringspulje hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, ligger den 13. december 2021 på 7,6 %. Afkastet for de seneste 36 måneder ligger på 17,4 %. Årets fjerde kvartal har budt på større udsving, end børsmarkederne har oplevet i det meste af 2021. De overordnede temaer på markederne har i perioden været inflationspres, centralbankpolitik og en ny variant af Covid-19.

Stærk amerikansk økonomi

Vurderet ud fra et makroøkonomisk perspektiv ser økonomierne i både USA og eurozonen stærke ud. Amerikansk beskæftigelse er gradvist blevet forbedret, og arbejdsløsheden faldt til 4,5 % i november, hvilket er meget lavt i et historisk perspektiv. Detailhandlen i USA klarer sig også godt, ligesom industri- og fremstillingssektorerne er i vækst. Ledende indikatorer for amerikansk økonomi peger derfor på robust vækst i de næste par måneder.

I Europa har vækstbilledet også været positivt de seneste par måneder. Både servicesektoren og arbejdsmarkedet i Tyskland, Frankrig og Spanien har bidraget til en BNP-vækst på 2,2 % i tredje kvartal af 2021. Ledende indikatorer for eurozonen har dog været nedadgående i oktober og november. IFO-indekset, som indikerer erhvervslederes forventninger til vækst de kommende måneder, er faldet betydeligt siden sommeren, hvor især forventningen til servicesektoren faldt.

Fortsat ophobning af efterspørgsel fra forbrugere og virksomheder, kombineret med mangel på materialer og varer som følge af Covid-19, bidrager til højere inflation. Forbrugerprisindekset i USA steg således med 0,9 % i oktober og på årsbasis med 6,2 %. Det er langt højere end forventet.

Pengepolitisk er reaktionen på stigende inflation forskellig i USA kontra eurozonen. Både den amerikanske (FED) og den europæiske (ECB) centralbank har hele året givet udtryk for, at inflationen er forbigående og skyldes flaskehalse fra Covid-19-nedlukningerne, som vil fortage sig uden indgriben. I USA har præsident Joe Biden genudnævnt centralbankchefen Jerome Powell. Powell har givet udtryk for, at der skal ske en ændring i den ekstremt lempelige pengepolitik. Nu hvor både vækst og inflation er tilbage, er holdningen, at der ikke længere er brug for at opkøbe for130 mia. dollar obligationer hver måned. FED besluttede derfor at nedtrappe med 15 mia. dollar pr. måned med start i midten af november 2021. Dermed vil opkøbsprogrammet være afsluttet juni 2022. Herefter forventer finansmarkederne renteforhøjelser i 2022 og 2023 fra FED.

ECB er, modsat FED, fortsat tilbageholdende med at stramme pengepolitikken. Christine Lagarde, formand for ECB, har udtalt, at det nuværende prispres vil aftage af sig selv.

Omikron-variant giver udsving

Smittetal for Covid-19 har været stigende henover november, men gav ikke anledning til bekymringer i første omgang. Det ændrede sig dog, da en ny variant, Omikron, blev opdaget i Sydafrika i den 26. november 2021. Den kan vise sig at være mere smitsom end tidligere varianter. Det er dog fortsat for tidligt at drage for mange konklusioner. Kombinationen af en udfasning af centralbankernes tilbagekøbsprogrammer og usikkerhed om den nye Omikron-variant har givet udsving på markederne. På trods af at der stadig er begrænset viden om Omikron-varianten, handlede store dele af børsmarkederne på usikkerheden om, hvad den betyder for vaccineeffektiviteten og yderligere restriktioner hen over vinteren.

November 2021 endte derfor med et negativt afkast efter en to-ugers periode, hvor aktierne faldt 5 %. Alene den 26. november faldt de globale aktiemarkeder med 3,5 %. År-til-dato har aktiemarkedet dog givet et afkast på 24,4 %, og i starten af december har aktierne allerede genvundet en del af det tabte.

Renten på statsobligationer faldt i november, og den amerikanske dollar steg. High-yield-obligationer er faldet i kurs. Olieprisen faldt kraftigt på grund af bekymring om den globale efterspørgsel. På to uger i november måned faldt de 10-årige statsrenter med 32 bp. Den 2-årige amerikanske rente steg fra 0,5 % til 0,57 % i næsten samme periode. Den tyske 10-årige rente faldt fra -0,09 % til -0,34 %. Den italienske 10-årige rente fra 1,13 % til 0,98 %. De nedadgående markeder kunne også ses på afkastet på obligationsmarkederne. Investment-grade-obligationer gav et afkast tæt på nul. Amerikanske og europæiske high-yield-obligationer faldt med henholdsvis -1 % og -0,6 % i november.

Overordnet set er der stadig plads til yderligere økonomisk vækst. Især i servicesektoren i USA, som udgør 70 % af den samlede økonomiske aktivitet. Derudover er arbejdsmarkedet stærkt og efterspørgslen på varer og tjenesteydelser høj i både USA og Europa. Usikkerheden om den nye Covid-variant, Omikron, kan give anledning til støj på børsmarkederne, da der fortsat er relativt begrænset information tilgængelig. Man vil derfor kunne se kraftige reaktioner på de finansielle markeder, når der kommer enten positive eller negative nyheder. Eksempelvis vil markedet sandsynligvis reagere positivt, hvis den ekstremt lempelige penge- og finanspolitik bliver forlænget som følge af den stigende usikkerhed om den nye virusvariant.