Indefrosne feriemidler kan nu udbetales

Nyhed 24. marts 2021 Lønmodtagernes Feriemidler
Regeringen har netop åbnet for udbetaling af resterende feriemidler. Udbetaling er frivilligt, og du skal selv anmode om det.

Det er nu muligt at få alle de indefrosne feriemidler udbetalt. Fik du udbetalt dine feriemidler i efteråret 2020, er det ca. to ugers feriemidler, du kan vælge at få udbetalt. Har du ikke tidligere fået feriemidler udbetalt, er det op til fem ugers feriemidler, du nu kan få udbetalt. Du kan også vælge at lade dine feriemidler stå på din pensionsopsparing i Lønmodtagernes Feriemidler.

For at have indefrosne feriemidler, skal du have været lønmodtager og omfattet af ferieloven i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. Det, du kan få udbetalt, er det, du har til gode. Dvs. det beløb, som din arbejdsgiver har opgjort dine feriemidler til at udgøre, minus beløb, du har fået udbetalt i 2020. Du kan ikke vælge at få en del udbetalt. Det er hele beløbet, der udbetales, således at du tømmer opsparingskontoen i Lønmodtagernes Feriemidler.

Du skal selv bestille udbetaling af dine feriemidler – det sker ikke automatisk. Det gør du ved at gå ind på borger.dk/bestil-feriemidler og logge på med NemID. Når først du har bestilt dine feriemidler, kan du ikke fortryde udbetalingen.

Du har god tid til at få udbetalt

Du kan bestille dine feriemidler fra i dag den 24. marts til og med den 31. maj 2021. Du har altså mere end to måneder til at anmode om udbetaling og overveje, hvad der er bedst for dig. Udbetalingen giver ikke modregning i offentlige ydelser. Det kan du læse mere om på ld.dk.

Formålet med endnu en førtidig udbetaling af de indefrosne feriemidler er at stimulere den danske økonomi, der er hårdt ramt af coronakrisen. Har du brug for dine feriemidler her og nu til forbrug, er det derfor en god idé at få dem udbetalt til gavn for det danske samfund. Det er også muligt at lade feriemidlerne blive stående i Lønmodtagernes Feriemidler. Her bliver din opsparing investeret og forvaltet af LD Fonde til størst mulig gavn for dig.

Månedligt afkast og særlige vilkår

Når du har en opsparing i Lønmodtagernes Feriemidler, vokser den over tid, ved at du får del i det resultat, som LD Fonde skaber for Lønmodtagernes Feriemidler. Din andel af det resultat er dit afkast, som bliver fastsat en gang om måneden. Helt aktuelt er din opsparing fx allerede vokset med 1,0 %.

Dit afkast består både af LD Fondes investeringsafkast på de feriemidler, arbejdsgiverne har indbetalt til fonden, og en renteindtægt på de feriemidler, som arbejdsgiverne lader stå i virksomhederne. Det bliver til fondens resultat, som du altså får din andel af.

Din opsparing i Lønmodtagernes Feriemidler kan udbetales, når du forlader arbejdsmarkedet. Det er en pensionssum med attraktive vilkår. Det årlige afkast er lempeligere beskattet end afkast på frie midler, der spares op på en bankkonto. Din opsparing har ikke nogen betydning for, hvad du årligt må indbetale på en aldersopsparing eller en ratepension. Udbetaling fra Lønmodtagernes Feriemidler giver ikke fradrag i folkepensionstillægget.

Yderligere information

Der flere både fordele og ulemper at tage højde for. Det kan du læse meget mere om her på ld.dk.