Ny pensionsløsning giver øget sikkerhed og bedre løsninger

Nyhed 10. september 2021 Lønmodtagernes Dyrtidsmidler
Den 6. september 2021 åbnede et nyt team for medlemsservice til 500.000 medlemmer hos LD Fonde. Det er baseret på en ny it-platform og bedre digitale kommunikationsveje for medlemmerne.

Kravene til it-sikkerhed og brugervenlige platforme bliver hele tid skærpet. Og med ansvaret for mange medlemmers pensionsløsninger sætter det også krav til LD Fonde om at tilbyde tidssvarende og sikre løsninger til medlemmerne, så de fx er beskyttet mod cyber-crime og misbrug af personoplysninger.

Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, der forvaltes af LD Fonde, har netop lanceret en ny pensionsløsning for de godt 500.000 medlemmer, der siden 1980 har haft en opsparing af indefrosne dyrtidsmidler stående til løbende forvaltning. For LD Fonde er det derfor vigtigt, at den nye pensionsløsning er opdateret til nye digitale løsninger og de sikkerhedskrav, der følger med.

Else Nyvang - Foto: Henrik Brus

Det skal være trygt at bruge de digitale løsninger, vi tilbyder. Den kommunikationsvej, der for medlemmet er den letteste, skal også være den mest sikre. Det får vi ved at være på en opdateret standardløsning, som også andre i pensionsbranchen bruger.

Else Nyvang

Kundedirektør i LD Fonde

Den nye pensionsløsning rummer gode værktøjer til at hjælpe medlemmer, der kontakter medlemsservice. Pensionsløsningen giver medlemsserviceteamet en aktuel status og et overblik, som virker betryggende for medlemmerne.

Lavere driftsomkostninger

Den nye pensionsløsning er kommet i mål på meget kort tid. Netcompany har i samarbejde med Keylane leveret en løsning, som er baseret på standardplatformen Plexus. Telemarketingsbureauet Valeur, der har base i Århus, står for medlemsservice-delen. En god forståelse for behovene blandt deltagerne i projektet har gjort det muligt at flytte 500.000 medlemmer med opsparingsprodukter på blot et år.

Skiftet til den nye pensionsløsning kan finansieres uden at forhøje medlemmernes administrationsbidrag. Det er ydermere forventningen, at pensionsløsningen vil give lavere faste driftsomkostninger i de kommende år, bl.a. fordi et opdateret it-landskab gør det lettere at tilpasse forretningen til nye behov.

Det er LD Fondes strategi at outsource og samarbejde med virksomheder, som kan tilføre stordriftsfordele og kompetencer. Den nye aftale kommer efter et offentligt udbud, hvor partnerskabet Netcompany og Keylane kom med det økonomisk mest fordelagtige tilbud med det bedste forhold mellem pris og kvalitet.