Dorrit Vanglo har besluttet at stoppe som direktør for LD Fonde

Dorrit Vanglo har meddelt bestyrelsen, at hun ønsker at fratræde direktørjobbet i LD Fonde for til gengæld at bruge kræfterne på bestyrelsesarbejde.

Dorrit Vanglo har været direktør siden 2011, og inden da var hun vicedirektør. Hun stopper i maj 2022.

Formand for LD Fondes bestyrelse, Lizette Risgaard, udtaler:

”Jeg vil gerne personligt og på vegne af bestyrelsen takke Dorrit for de mange år, hun har stået i spidsen for LD Fonde. Både ledelsesmæssigt og forretningsmæssigt er hun en stor kapacitet, og hun har udvist netop den forståelse for politik og investering, som jobbet kræver.

Jeg har også stor forståelse for, at Dorrit efter så mange år i LD Fondes tjeneste nu gerne vil lægge om til en hverdag med mere frihed til selv at bestemme, hvor meget hun tager på paletten.”

De seneste 2 år har været udfordrende. Dagsordenen for indefrysning af opsparede feriepenge ændrede sig drastisk, da corona ramte Danmark. I al hast udbetalte vi meget store beløb, og det var usikkert, hvor stor en formue der ville blive tilbage i fonden. Nu er der mere ro på igen, så tidspunktet for et direktørskifte er godt for både LD Fonde og mig. Jeg glæder mig over alt det, LD Fonde har præsteret indtil nu.

Dorrit Vanglo

Direktør i LD Fonde

Dorrit Vanglo tilføjer "Jeg fortsætter med bestyrelsesarbejde, og bidrager på den måde stadig positivt til beskæftigelsen for seniorer."

Dorrit Vanglo fyldte 65 år i oktober 2021. Hun blev ansat i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (i dag LD Fonde) i 1989 med ansvar for unoterede investeringer, og i 2004 udnævnt som vicedirektør i dyrtidsfonden og sidenhen også i Fondsmæglerselskabet LD Invest. I 2011 blev hun direktør for LD Fonde og forestod bl.a. opbygningen af en ny struktur baseret på en udstrakt grad af outsourcing. Dorrit Vanglo varetager hverv som næstformand i bestyrelserne for EKF – Danmarks Eksportkredit og Det Danske Hedeselskab. Hun sidder endvidere i bestyrelsen for Bikubenfonden og er medlem af regeringens Pensionskommission, Komiteen for God Fondsledelse samt Investerings-komiteen for The Velux Foundations.

LD Fonde forvalter en formue på 53 mia. kr., som omfatter indefrosne feriemidler i Lønmodtagernes Feriemidler og opsparede dyrtidsmidler.