2023

Filtrer
Nyhed 13. oktober 2023 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Pengepolitik styrer igen børsmarkederne

Andet halvår af 2023 har indtil videre givet større udsving på markederne end første halvår. Især august og september bød på negative aktieafkast. Her i starten af fjerde kvartal har rentefald fået risikoaktiverne til at stige, hvilket igen giver...

Nyhed 6. september 2023 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Afkast fra investeringer giver positivt resultat for LD Fonde

Medlemmernes opsparinger af indefrosne feriemidler og dyrtidsmidler voksede i første halvår 2023, primært som følge af gode afkast på aktier. Men også strategiske tiltag på kreditsiden bidrog positivt.

Nyhed 25. august 2023 Lønmodtagernes Feriemidler

LD Fonde går nye veje for at investere i alternativer

At gå via børserne for at investere i alternativer er nyt i Danmark. LD Fonde er lige nu i gang med at finde en samarbejdspartner til at investere op til 2 mia. kr. i alternative investeringer via børsnoterede investeringsselskaber.

Nyhed 7. juli 2023 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Positive afkast i begge fonde i første halvår af 2023

Første halvår af 2023 har givet tiltrængte positive afkast hos både dyrtidsmidlerne og feriemidlerne. Trods et nuværende stærkt marked, ser LD Fonde dog risiko for aftagende vækst i det kommende halvår.

Nyhed 26. maj 2023 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Fortsat positive afkast i begge fonde

2023 har indtil videre leveret tiltrængt positive markeder, hvilket kommer vores medlemmer med opsparede dyrtidsmidler og feriemidler til gavn. Der er dog en tiltagende nervøsitet at spore i markedet, som måske får betydning for de kommende måneder.

Nyhed 16. maj 2023 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Morten Skov Christiansen er ny bestyrelsesformand i LD Fonde

Bestyrelsen i LD Fonde har på seneste bestyrelsesmøde konstitueret sig med både ny formand og et nyt bestyrelsesmedlem.

Nyhed 9. maj 2023 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Aktivt ejerskab er styrket markant hos LD Fonde

LD Fonde har styrket indsatsen inden for aktivt ejerskab. Vi har gjort vores indflydelse gældende i langt flere selskaber gennem løbende dialog og stemmeafgivelse på generalforsamlinger. Det er med til at trække vores investeringer i en mere ansva...

Nyhed 3. marts 2023 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Årsrapport 2022: LD Fonde lykkedes med at begrænse tab for medlemmerne

Høj inflation, kraftige rentestigninger og usikre markeder resulterede i tab til medlemmerne i både Lønmodtagernes Feriemidler og Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Resultatet er dog blandt de absolut bedste set i forhold til sammenlignelige investerin...

;