Morten Skov Christiansen er ny bestyrelsesformand i LD Fonde

Bestyrelsen i LD Fonde har på seneste bestyrelsesmøde konstitueret sig med både ny formand og et nyt bestyrelsesmedlem.

LD Fondes bestyrelse har fået ny formand. Morten Skov Christiansen, der er fungerende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, er tiltrådt som formand på LD Fondes bestyrelsesmøde den 12. maj 2023.

Foto: Henrik Brus

Morten Skov Christiansen erstatter Lizette Risgaard som formand. Lizette Risgaard har været medlem af LD Fondes bestyrelse siden 2007 og blev formand i december 2015. Fagbevægelsens Hovedorganisation har valgt, at Morten Skov Christiansen overtager Lizette Risgaards formandspost i LD Fonde.

Ud over den nye formandspost har LD Fondes bestyrelse fået endnu et nyt bestyrelsesmedlem. Det drejer sig om Ingerlise Buck, der er økonomisk konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Ingerlise Buck erstatter Bente Sorgenfrey, der er tidligere næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation. LD Fondes øvrige bestyrelsesmedlemmer er næstformand Ane Arnth Jensen, der er viceadministrerende direktør for Finans Danmark, Hans Arnum, der er direktør i Tryg, Jonas Schytz Juul, der er cheføkonom og afdelingschef i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Kirsten Smedegaard Andersen, der er professionelt bestyrelsesmedlem, og Lisbeth Lintz, der er formand for Akademikerne.

Sammensætningen af LD Fondes bestyrelse er fastlagt i Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Bestyrelsen udpeges af beskæftigelsesministeren og består af 7 medlemmer, hvoraf 4 udpeges efter indstilling fra hovedorganisationerne for lønmodtagere, og 3 medlemmer udpeges direkte af ministeren.