Pengepolitik styrer igen børsmarkederne

Andet halvår af 2023 har indtil videre givet større udsving på markederne end første halvår. Især august og september bød på negative aktieafkast. Her i starten af fjerde kvartal har rentefald fået risikoaktiverne til at stige, hvilket igen giver positive afkast på aktiemarkederne.

Afkastet i LD Vælger, der er den største investeringspulje hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, er den 13. oktober 2023 på 5,5 %. På 36 måneders sigt har puljen givet et positivt afkast på 8,3 %. Afkastet i Lønmodtagernes Feriemidler er i starten af oktober 2023 på 5,5 %. Efter et stærkt første halvår faldt aktiekurserne i tredje kvartal af 2023 oven på rentestigninger i især USA. Starten på fjerde kvartal har budt på rentefald, hvilket igen har fået risikoaktiver til at stige.

Pengepolitik styrer børsmarkederne

Det er fortsat centralbankernes pengepolitik, der styrer finansmarkederne. I løbet af august og september steg renterne i både Europa og USA. Renten på en amerikansk statsobligation steg i løbet af tredje kvartal med 1 procentpoint fra 3,8 til 4,8 %, hvilket er meget.

Rentestigningerne afspejler en forventning om, at kerneinflationen i USA endnu er høj, til trods for at den er faldet fra virkelig høje niveauer i 2022 og derfor ikke er under kontrol. Kerneinflationen er nu på 3,8 %, hvilket er lavere end niveauet i 2022 på 5,5 %, men noget højere end målsætningen på 2 %. I Europa er kerneinflationen kommet ned på 4,5 %, men er fortsat højere end målsætningen.

Rentestigningerne fik aktiemarkederne til at falde i tredje kvartal, da der igen var frygt for, at øgede renteudgifter ville påvirke både forbrugere og virksomheders indtjening. For årets første ni måneder er aktieafkastene dog stadig positive. Globale aktier målt ved MSCI Verden-indekset har givet et afkast på 13,1 % år-til-dato målt i danske kroner. Danske aktier repræsenteret ved det ledende OMXC25-indeks har givet et afkast på lige godt 1,0 % i 2023 – godt holdt oppe af især Novo Nordisk.

Olieprisen er også faldet noget tilbage til 87 dollars siden toppen i foråret 2022 på 120 dollars. Krisen mellem Israel og Hamas i Mellemøsten har ikke påvirket markederne i særlig grad indtil videre. VIX-indekset, som er en indikator for udsving på børsmarkederne, er også kommet ned på et lavere niveau på 16.

Fortsat stærkt arbejdsmarked i USA

Den primære årsag til, at aktierne fortsat giver gode afkast, er, at virksomhederne i USA ikke er påvirkede, og at arbejdsmarkedet i USA er historisk stærkt. Antallet af nye jobs og beskæftigelsen er stigende, hvilket giver lav arbejdsløshed. Det forsikrer den amerikanske arbejdstager i, at det er nemt at finde et nyt arbejde, hvilket giver et fortsat højt forbrug i USA.

Ledende indikatorer for økonomisk aktivitet og vækst peger således også opad i USA, hvilket er positivt for risikoaktiver. I Eurozonen peger ledende indikatorer imidlertid nedad, hvor især Tyskland har det svært. I Kina svinger vækstindikatorer mellem vækst/ingen vækst, og myndighedernes forsøg på at stimulere vækst er indtil videre slået fejl.

Regnskabssæsonen for tredje kvartal er snart i gang, og her bliver det spændende at se, om virksomhederne er påvirkede af de høje renter, eller om der fortsat bliver leveret på de indtjeningsforventninger, børsmarkederne og analytikerne har. De højere renter giver fortsat risiko for en recession på 6-12 måneders sigt, da rentestigningerne stadig ikke helt har manifesteret sig i realøkonomierne. LD Fonde vurderer derfor, at der fortsat er grund til forsigtighed.