Investering

LD Fonde står for forvaltningen af de to fonde, Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og Lønmodtagernes Feriemidler. Fondene er særskilte økonomiske enheder i LD Fonde.

Begge fondes formuer er baseret på overførsler af et engangsbeløb med udbetaling af en sumydelse, når arbejdsmarkedet forlades - eller senere efter eget valg. LD Fonde varetager de strategiske og taktiske styringsopgaver på investeringsområdet for begge fonde og anvender outsourcing på alle de områder, hvor det giver økonomiske og styringsmæssige fordele.

Målsætning

LD Fondes bestyrelse har fastlagt en række målsætninger og principper, som gælder, uanset om investeringsforvaltningen sker i LD Fondes egen organisation eller i mandater forvaltet af eksterne porteføljeforvaltere.

Det er afgørende, at LD Fonde fortsat opfattes som en pålidelig og kompetent forvalter af medlemmernes/kundernes opsparing. Dette sikres bl.a. ved at investere aktivt med fokus på langsigtet værdiskabelse, mens LD Fonde ikke går efter ”hurtige gevinster”.

LD Fonde tilstræber at skabe afkast, der overstiger de af bestyrelsen fastlagte sammenligningsindeks. Der skal skabes konkurrencedygtige afkast baseret på aktiv forvaltning inden for de fastlagte rammer for risiko og investeringer.

To særskilte økonomier i et investeringsfællesskab

Formuen i Lønmodtagernes Feriemidler kan på en enkel måde lægges ind i den eksisterende forvaltningsstruktur for Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Og investeringsfællesskabet mellem de to fonde sikrer lave omkostninger og adgang til kvalificerede investeringsrådgivere på alle væsentlige områder.

De to fonde har de samme ”byggesten” at investere i, men investerer hver især i forskellige andele.

Investeringsstrategien for Lønmodtagernes Feriemidler adskiller sig fra investeringsstrategien for Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Ud over at tidshorisonten er forskellig for de to fonde, har Lønmodtagernes Feriemidler et helt særligt aktiv i form af tilgodehavende feriemidler, der står hos arbejdsgiverne. Det er et sikkert aktiv, idet tabsrisikoen er lille, men det er arbejdsgiverne, der beslutter, hvor stor en andel af formuen, aktivet udgør.