Finansmarkederne 2018: Vanskelige finansmarkeder at navigere i

LD forventer, at de mere urolige markeder fortsætter, trods positive forventninger til den globale vækst i 2018.

Opdateret tekst

LD forventer en positiv vækst i alle store økonomier og regioner, hvilket samlet set resulterer i en global vækst på omkring 3,7 pct. i 2018. Væksten i Europa forventes at blive noget lavere end i USA og en hel del lavere end i emerging markets. På trods af det fundamentalt sunde makroøkonomiske billede blev aktiemarkedet ramt af uro i februar i år efter meget lang tid med pænt stigende aktiekurser og generelt rolige finansielle markeder. Aktiemarkedet har siden rettet sig en del, men har været præget af nogle større udsving, hvilket ventes at fortsætte resten af året.

”Vi ser på aktiemarkeder, hvor selv små signaler tillægges stor betydning og kan skabe uro. De finansielle markeder har især reageret på bekymring for inflation samt frygt for en global handelskrig efter kraftig retorik fra den amerikanske præsident Donald Trump,” siger Charlotte Mark, finansdirektør i LD.

En mere forsigtig tilgang til risikoprofilen

Økonomierne vurderes at være tæt på at toppe, og værdiansættelsen af aktiemarkedet er så høj, at kun små skuffelser eller negative nyheder kan give anledning til større kurskorrektioner. Samtidigt har den amerikanske centralbank påbegyndt processen med langsomt at stramme den i øjeblikket meget lempelige pengepolitik. Den europæiske centralbank ventes at følge efter. Både rente- og aktiemarkeder forventes at være meget følsomme over for denne proces.

”Den amerikanske centralbanks skridt væk fra en lempelig pengepolitik er et vendepunkt, som kan skabe stor uro for investorer i aktier og kreditobligationer. Vi har af samme grund anlagt en mere forsigtig tilgang til risikoprofilen på LDs investeringsportefølje”, forklarer Charlotte Mark. 

LD skruede fra årsskiftet lidt ned for risikoen i LD Vælger pga. de stigende markeder, bekymring for høje værdiansættelser og forventninger om stigende renter.

Flotte afkast de seneste år

Finansuroen i starten af 2018 har givet tab i LDs puljer, men udviklingen skal ses i lyset af de positive resultater over en længere periode. Ser man på udviklingen de seneste 12 måneder, er resultaterne generelt positive, og i 2017 blev der opnået gode afkast i alle puljer, bortset fra Maj Invest Kontra, der har et helt særligt investeringsmandat og skal virke som modvægt ved finansuro.