Spørgsmål og svar

Her kan du finde spørgsmål og svar til arbejdsgivers rolle i forbindelse med indberetning og indbetaling af medarbejderes opsparede feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler.

Har du spørgsmål, der ikke allerede er besvaret nedenfor, er du velkommen til at skrive til os.

Spørgsmål og svar