Aktivt ejerskab

Her på siden beskriver vi, hvordan vi helt konkret arbejder på at efterleve de rammer, som vores politik for ansvarlig investeringspraksis har sat.

LD Fonde ønsker at bidrage til, at de virksomheder, LD Fonde investerer i, har god selskabsledelse og agerer bæredygtigt og ansvarligt i forhold til alle interessenter, inklusive samfundet og miljøet. Vi ønsker derudover via vores investeringsstrategi at bidrage til at understøtte FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vores politik for både ansvarlig investeringspraksis og aktivt ejerskab tager udgangspunkt i anerkendte internationale konventioner samt de danske anbefalinger for god selskabsledelse.

LD Fonde agerer aktivt på tre afgørende områder: ved engagement, via stemmeafgivelse på generalforsamlinger og i yderste tilfælde ved eksklusion.

Engagement

Dialog om bæredygtig udvikling med de selskaber, vi investerer i, er et af de vigtigste redskaber LD Fonde har, i ønsket om at opfylde vores ansvarlige målsætninger. Derfor samarbejder LD Fonde både med det internationale ESG-rådgivningsfirma, Sustainalytics, med de eksterne forvaltere, med andre institutionelle investorer og med Future-Fit.

LD Fonde deltager dermed indirekte i en indsats over for relevante selskaber i forhold til at forbedre ESG-forholdene i flere hundrede virksomheder på verdensplan. LD Fonde modtager en omfattende rapportering fra alle parter, der dokumenterer denne indsats.

Stemmeafgivelser

LD Fonde stemmer på generalforsamlinger for alle de danske børsnoterede selskaber, hvor LD Fonde er aktionær. LD Fonde stemmer også på udvalgte udenlandske selskabers generalforsamling i den aktivt forvaltede del af LD Fondes aktieportefølje.

I vores database kan du selv søge i vores stemmeafgivelser på de børsnoterede selskabers generalforsamlinger.

Eksklusion

LD Fonde er af den holdning, at institutionelle investorer i udgangspunktet er forpligtede til at udøve dialog frem for frasalg af problemfyldte virksomheder. Det gælder dog ikke selskaber, der producerer konventionsstridige våben som f.eks. atomvåben, klyngebomber, giftgasser mv. Disse selskaber er på LD Fondes eksklusionsliste lige så vel som selskaber, der gentagne gange har brudt internationale konventioner og normer, og som ikke vil deltage i dialog med LD Fondes samarbejdspartner, det internationale ESG-rådgivningsfirma Sustainalytics.

I yderste konsekvens vælger LD Fonde altså at sælge selskaber, der ikke overholder LD Fondes principper eller retningslinjer. Vi sammenholder den noterede aktieportefølje samt virksomhedsobligationer med Sustainalytics’ overvågning af selskaberne for at undgå investeringer i selskaber, der bevidst og gentagne gange krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer.