Aktivt ejerskab

I LD Fonde bruger vi vores rettigheder som aktionær til at påvirke virksomheder til at blive mere bæredygtige og sikre en god styring af bæredygtighedsrisici. Det er til gavn for både det langsigtede afkast og virksomhedens aktionærer, medarbejdere og hele samfundet.

I LD Fonde engagerer vi os i virksomheders omstilling ved at være aktive ejere. Det gør vi ved at gå i dialog med virksomheder og ved at stemme på deres generalforsamlinger. Hvis vores aktive ejerskab ikke har effekt, og virksomheder ikke efterlever vores principper, ekskluderer vi dem fra vores investeringsunivers.

Dialog

Dialog om bæredygtig udvikling med de selskaber, vi investerer i, er et af de vigtigste redskaber LD Fonde har, i ønsket om at opfylde vores ansvarlige målsætninger. Derfor samarbejder LD Fonde både med det internationale ESG-rådgivningsfirma, Morningstar Sustainalytics, med de eksterne forvaltere og med andre institutionelle investorer.

På den den måde kan vi medvirke til at forbedre ESG-forholdene i flere hundrede virksomheder på verdensplan.

Stemmeafgivelser

LD Fonde stemmer på generalforsamlinger for alle de danske børsnoterede virksomheder, hvor LD Fonde er aktionær. LD Fonde stemmer også på mange udenlandske virksomheders generalforsamling i LD Fondes aktieportefølje.

I vores database kan du selv søge i vores stemmeafgivelser på de børsnoterede virksomheders generalforsamlinger.

Eksklusion

Hvis aktivt ejerskab ikke har den ønskede effekt, kan frasalg af investeringer være nødvendigt. I LD Fonde baserer vi beslutninger om frasalg på vores principper, analyser og anbefalinger fra vores samarbejdspartnere. Vores udgangspunkt er at blive som investor og forsøge at påvirke virksomhederne gennem dialog.

Det gælder dog ikke virksomheder, der producerer konventionsstridige våben som f.eks. atomvåben, klyngebomber, giftgasser mv. Disse virksomheder er på LD Fondes eksklusionsliste lige så vel som virksomheder, der gentagne gange har brudt bred anerkendte internationale normer og standarder, og som ikke vil deltage i en konstruktiv dialog med LD Fondes samarbejdspartner, det internationale ESG-rådgivningsfirma Morningstar Sustainalytics.

Vi overvåger virksomheder, vi investerer i, for at sikre, at de efterlever vores principper. Vores principper er beskrevet i Politik for ansvarlige investeringer. Gør de ikke det, kommer de på vores eksklusionsliste. Vi overvåger også virksomhederne på vores eksklusionsliste og kan fjerne dem igen, hvis de ændrer praksis og efterlever vores principper.

Rapport om samfundsansvar 2023

Læs LD Fondes rapport om samfundsansvar her.

Gå til Rapport om samfundsansvar