Rating og analyser

Lønmodtagernes Dyrtidsmidlers resultater vurderes og analyseres løbende af eksterne parter.

Dyrtidsmidlernes resultater vurderes både af Spektrum Fondsmæglerselskab A/S i en årlig analyse og af Morningstar, der hver måned offentliggør en rating af flere hundrede europæiske pensionsprodukter.

Morningstar

Morningstar sammenligner Lønmodtagernes Dyrtidsmidlers puljer med lignende europæiske fonde. Der er over 1000 fonde, der indgår i Morningstars analyser.

Spektrum

Det uafhængige analysehus Spektrum Fondsmæglerselskab A/S sammenholder LD Vælgers afkast, risiko og omkostninger med sammenlignelige pensionsprodukter. Spektrum har udvalgt en referencegruppe, som er tilnærmelsesvis sammenlignelig med LD Vælger.

Spektrums omkostningsanalyse viser i øvrigt, at LD Vælger er billigere end alle de øvrige selskaber i referencegruppen.