Rating og analyser

Lønmodtagernes Dyrtidsmidler resultater vurderes og analyseres løbende af eksterne parter

Dyrtidsmidlernes resultater vurderes både af Spektrum Fondsmæglerselskab A/S i en årlig analyse og af Morningstar, der hver måned offentliggør en rating af flere hundrede europæiske pensionsprodukter.

Morningstar

Morningstar sammenligner LDs puljer med lignende europæiske fonde. Der er over 1000 fonde, der indgår i Morningstars analyser.

Se Morningstars rating af puljerne

Spektrum

Det uafhængige analysehus Spektrum Fondsmæglerselskab A/S sammenholder LD Vælgers afkast, risiko og omkostninger med sammenlignelige pensionsprodukter. Spektrum har udvalgt en referencegruppe, som er tilnærmelsesvis sammenlignelig med LD Vælger.

Spektrums referencegruppeanalyse

Spektrums omkostningsanalyse viser i øvrigt, at LD Vælger er billigere end alle de øvrige selskaber i referencegruppen.