Baggrundsmønster

Nyheder

Her kan du få et overblik over LD Fondes publicerede nyheder om Lønmodtagernes Feriemidler og Lønmodtagernes Dyrtidsmidler samt generelle nyheder om LD Fonde.

Filtrer
Nyhed 6. september 2023 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Afkast fra investeringer giver positivt resultat for LD Fonde

Medlemmernes opsparinger af indefrosne feriemidler og dyrtidsmidler voksede i første halvår 2023, primært som følge af gode afkast på aktier. Men også strategiske tiltag på kreditsiden bidrog positivt.

Nyhed 25. august 2023 Lønmodtagernes Feriemidler

LD Fonde går nye veje for at investere i alternativer

At gå via børserne for at investere i alternativer er nyt i Danmark. LD Fonde er lige nu i gang med at finde en samarbejdspartner til at investere op til 2 mia. kr. i alternative investeringer via børsnoterede investeringsselskaber.

Nyhed 7. juli 2023 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Positive afkast i begge fonde i første halvår af 2023

Første halvår af 2023 har givet tiltrængte positive afkast hos både dyrtidsmidlerne og feriemidlerne. Trods et nuværende stærkt marked, ser LD Fonde dog risiko for aftagende vækst i det kommende halvår.

Nyhed 26. maj 2023 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Fortsat positive afkast i begge fonde

2023 har indtil videre leveret tiltrængt positive markeder, hvilket kommer vores medlemmer med opsparede dyrtidsmidler og feriemidler til gavn. Der er dog en tiltagende nervøsitet at spore i markedet, som måske får betydning for de kommende måneder.

Nyhed 16. maj 2023 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Morten Skov Christiansen er ny bestyrelsesformand i LD Fonde

Bestyrelsen i LD Fonde har på seneste bestyrelsesmøde konstitueret sig med både ny formand og et nyt bestyrelsesmedlem.

Nyhed 9. maj 2023 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Aktivt ejerskab er styrket markant hos LD Fonde

LD Fonde har styrket indsatsen inden for aktivt ejerskab. Vi har gjort vores indflydelse gældende i langt flere selskaber gennem løbende dialog og stemmeafgivelse på generalforsamlinger. Det er med til at trække vores investeringer i en mere ansva...

Nyhed 3. marts 2023 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Årsrapport 2022: LD Fonde lykkedes med at begrænse tab for medlemmerne

Høj inflation, kraftige rentestigninger og usikre markeder resulterede i tab til medlemmerne i både Lønmodtagernes Feriemidler og Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Resultatet er dog blandt de absolut bedste set i forhold til sammenlignelige investerin...

Nyhed 22. december 2022 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Fokus på inflation og vækst

Trods positive afkast i oktober og november har december været ramt af negative afkast i alle aktivklasser. Det ses også i LD Fondes afkast for både feriemidler og dyrtidsmidler. Der er dog tydelige tegn på, at inflationen har nået toppen.

Nyhed 1. november 2022 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

LD Fonde har begrænset det negative afkast

Medlemmerne har fordel af, at LD Fonde i nogen grad har afværget tab. De opsparede feriemidler og dyrtidsmidler er derfor mindre hårdt ramt af udviklingen på finansmarkederne end sammenlignelige investeringsfonde.

Nyhed 28. september 2022 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Nykredit Portefølje Administration og J.P. Morgan skal fortsat administrere investeringerne hos LD Fonde

LD Fonde har genvalgt Nykredit Portefølje Administration og J.P. Morgan til at varetage investeringsadministration samt depotbank og depositarydelser.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11