Studerende giver råd til LD Fonde om ESG-udfordringer

LD Fonde har modtaget idéer fra studerende ved CBS til at håndtere to aktuelle udfordringer inden for ansvarlige investeringer. De studerende har leveret deres idéer i to eksamensopgaver. Konklusionerne vil blive brugt i LD Fondes arbejde med at sikre ansvarlighed i investeringerne.

LD Fonde præsenterede i efteråret 2023 studerende ved CBS for aktuelle udfordringer relateret til vores arbejde med ansvarlige investeringer. To hold på studieordningen Minor in Environmental, Social, Governance (ESG) tog udfordringen op og leverede før jul svar på problemstillingerne i to eksamensopgaver, som netop er blevet evalueret.

Amir Hassan, der er ESG-analytiker i LD Fonde og har vejledt de to grupper fra CBS, ser processen som et aktiv for LD Fonde.

At få studerendes syn på de dilemmaer og udfordringer, som vi møder i vores daglige arbejde, har vist sig at have stor værdi. Vi får rent faktisk belyst aktuelle problemstillinger endnu bedre. Det bringer nye idéer i spil og medvirker til at holde os opdaterede i arbejdet med ansvarlige investeringer.

Amir Hassan

ESG-analytiker i LD Fonde

Værktøj til at evaluere grønne bestyrelseskompetencer

Et af LD Fondes spørgsmål var, hvordan man som institutionel investor kan fremme ESG-kompetencer i børsnoterede selskabers bestyrelser, så de er bedre rustet til at drive en grøn transition i selskabet. Til det formål udviklede de studerende et værktøj, som kan kortlægge en bestyrelses kompetencer inden for grøn omstilling. Gruppen illustrerede værktøjet på udvalgte danske banker og anbefalede LD Fonde at anvende værktøjet til at evaluere potentielle bestyrelsesmedlemmer og/eller til sammen med andre investorer at lægge pres på bestyrelser for at højne deres viden om ESG-forhold.

På billedet ses gruppen, der valgte at skrive om ESG-kompetencer i bestyrelser, på besøg hos LD Fonde. Fra venstre: Anders Ulrich Nilsson (porteføljemanager i LD Fonde), Amir Hassan (ESG-analytiker i LD Fonde), Simon Holm Larsen, Carl Bjerregaard, Rikke Damgaard og Victoria Mærsk Mc-Kinney Holdt Olufsen.

"Med vejledning fra LD Fonde skrev vi en eksamensopgave, hvor LD Fondes viden og indsigt i ESG og forretningsgange var et bærende element. For os var samarbejdet en lærerig oplevelse, hvor teori fra forelæsninger kunne oversættes til at udvikle et håndgribeligt produkt i praksis ", siger Carl Bjerregaard fra den relevante gruppe.

Kortlægning af institutionelle investorers eksterne kommunikation

Det andet spørgsmål drejede sig om, hvordan institutionelle investorer afgrænser og fortolker bæredygtige investeringer, og hvordan de forholder sig til investeringer i atomkraft, naturgas og våbenfabrikanter. De studerende blev bedt om at tage udgangspunkt i en bred kreds af institutionelle investorer i Danmark og udarbejde anbefalinger til LD Fonde.

Her kortlagde de studerende udvalgte danske institutionelle investorers eksterne kommunikation og kom med anbefalinger til, hvordan LD Fonde skal navigere i det komplekse landskab af bæredygtige investeringer.

På billedet ses gruppen, der valgte at skrive om bæredygtige investeringer, på besøg hos LD Fonde. Fra venstre: Kajsa Risbjerg, Victoria Nielsen, Line Kriby Prægel, Emma Fellenius, Amir Hassan (ESG-analytiker i LD Fonde) og Kristoffer Fabricius Birch (CIO i LD Fonde).

“Det var interessant at få kendskab til LD Fondes ESG-strategi. Vi havde gode diskussioner og modtog værdifulde input om, hvordan LD Fonde navigerer i ESG-landskabet for at sikre langsigtede afkast og reducere risici for dets medlemmer. Vi håber, at vores projekt kan være til gavn for LD Fonde”, siger Kajsa Risbjerg fra den anden gruppe efter forløbet.

LD Fonde vil arbejde videre med de modtagne idéer og input i det løbende arbejde med at udvikle strategi og politikker på ESG-området.

Du kan følge LD Fondes arbejde med ansvarlige investeringer her.