Bestyrelse

Bestyrelsen i LD Fonde har ansvaret for både Lønmodtagernes Feriemidler og Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Sammensætningen af LD Fondes bestyrelse fastlægges i Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Bestyrelsen udpeges af beskæftigelsesministeren og består af 7 medlemmer, hvoraf 4 udpeges efter indstilling fra hovedorganisationerne for lønmodtagere, og 3 medlemmer udpeges direkte af ministeren.

Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til loven med en formand valgt blandt de medlemmer, der er udpeget efter indstilling fra organisationerne, og en næstformand valgt blandt de medlemmer, der udpeges direkte af beskæftigelsesministeren.

Morten Skov Christiansen

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Bestyrelsesformand i LD Fonde

Morten Skov Christiansen blev formand for LD Fondes bestyrelse i maj 2023.

Læs mere om Morten Skov Christiansen
Ane Arnth Jensen

Viceadministrerende direktør for Finans Danmark

Næstformand i LD Fonde

Ane Arnth Jensen har siddet i LD Fondes bestyrelse siden 2005, og hun blev næstformand i 2013.

Læs mere om Ane Arnth Jensen
Flemming Grønsund

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Bestyrelsesmedlem i LD Fonde

Flemming Grønsund indtrådte i LD Fondes bestyrelse i april 2024.

Læs mere om Flemming Grønsund
Hans Arnum

Direktør i Tryg, Erhverv Danmark

Bestyrelsesmedlem i LD Fonde

Hans Arnum indtrådte i LD Fondes bestyrelse i september 2018.

Læs mere om Hans Arnum
Ingerlise Buck

Økonomisk konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Bestyrelsesmedlem i LD Fonde

Ingerlise Buck indtrådte i LD Fondes bestyrelse den 1. april 2023.

Læs mere om Ingerlise Buck
Kirsten Smedegaard Andersen

Professionelt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem i LD Fonde

Kirsten Smedegaard Andersen indtrådte i LD Fondes bestyrelse i oktober 2017.

Læs mere om Kirsten Smedegaard Andersen
Lisbeth Lintz

Formand for Akademikerne

Bestyrelsesmedlem i LD Fonde

Lisbeth Lintz indtrådte i LD Fondes bestyrelse 1. marts 2022.

Læs mere om Lisbeth Lintz