Om udbetaling

Når du fylder 60 år, kan du få udbetalt din LD-opsparing. Selve udbetalingsprocessen er enkel.

Den opsparing, du har haft stående hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler siden 1980, kan du få udbetalt, når du fylder 60 år. Du kan også lade opsparingen stå, hvis du ikke har brug for pengene nu og her. Inden du træffer beslutning, kan du gøre dig nogle overvejelser.

Hvornår er det fornuftigt at vælge udbetaling?

Det er en almindelig tommelfingerregel, at man skal bruge sin almindelige frie opsparing, før man tager hul på sine pensionsmidler. Det skyldes bl.a., at den afkastskat, der trækkes i pensionsordningerne, for de fleste vil være lavere end beskatningen af renter på bankkonti og almindelige frie opsparingsdepoter.

Når du skal beslutte dig for, om LD-kontoen skal hæves, er det vigtigste spørgsmål derfor: Hvornår vil du bruge pengene? Skal du først bruge pengene om et til to år, vil det formentligt være en fordel at lade opsparingen blive stående og samle afkast i perioden frem til, at du hæver den.

Afkastet, der tilskrives din LD-konto, skabes ved at Lønmodtagernes Dyrtidsmidler investerer medlemmernes formue i aktier, obligationer og andre værdipapirer. Afkastet varierer over tid, og der kan komme perioder med negativt afkast.

Sådan foregår udbetaling

Når du er berettiget til udbetaling, kan du bestille udbetaling med dit MitID via Log på. Du skal opfylde en af betingelserne i udbetalingsreglerne for at få udbetalt din opsparing.

Hent udbetalingsblanket

Hvis du ikke har MitID, kan du ikke selv logge på og bestille udbetaling. Du kan I stedet downloade en udbetalingsblanket fra en af boksene nedenfor. Udfyld blanketten digitalt, inden du printer og sender den, så er det lettere for LD Medlemsservice at læse den.

Pengene overføres til NemKonto

Der går normalt omkring 2 uger, fra at du har bestilt udbetaling på ld.dk, til du får udbetalt pengene.

Hvis du har igangsat udbetaling ved at indsende en udbetalingsblanket, skal du regne med, at der går 2 uger, fra Lønmodtagernes Dyrtidsmidler har modtaget din blanket, til pengene overføreres til din konto. Der vil gå længere tid, hvis du ikke er udbetalingsberettiget den dag, vi modtager blanketten. Vi igangsætter først udbetalingen den dag, hvor du er blevet berettiget til udbetaling.

Hvis du f.eks. bliver tildelt førtidspension den 1. august, vil der gå 2 uger efter denne dato, inden pengene står på din NemKonto, uanset om du har indsendt din blanket i god tid inden. Tilsvarende gælder, hvis du indsender blanketten i god tid, inden du fylder 60 år. Beløbet vil blive overført 8-10 dage efter, du er fyldt 60 år.

I forbindelse med helligdage og ved årsskiftet kan der være lidt længere ekspeditionstid end ellers. Der kan også opstå forsinkelser i overførslen mellem nemkonto og bankerne, som Lønmodtagernes Dyrtidsmidler ikke har indflydelse på.

Hvis du bor i udlandet

Hvis du er fyldt 60 år og både har en NemKonto og MitID, kan du igangsætte udbetaling ved at logge på din LD-konto.

Hvis du bor i udlandet og ikke har en NemKonto, skal du indtaste kontooplysninger og vedhæfte dokumentation for, at kontoen tilhører dig.