Morningstar rating

Morningstar foretager månedligt en rating af puljerne hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler ved tildeling af op til fem stjerner.

Hvis Morningstar tildeler 5 stjerner, betyder det, at puljen er blandt de bedste 10 pct. i sin kategori, mens 1 stjerne viser, at puljen ligger blandt de dårligste 10 pct.

LD Aktier & Obligationer, som udgør godt 90 pct. af LD Vælger har i en flerårig periode ligget helt i top med 5 stjerner i de fleste måneder. Det betyder en placering i den bedste tiendedel.

Morningstar benytter sig af mindst tre års historik, når de vurderer de enkelte puljer.

LD Aktier & Obligationer
LD Danske Aktier
LD Globale Aktier
LD Miljø og Klima
LD Korte Obligationer
LD Mixed Obligationer

Morningstar vurderer puljerne i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler på samme vilkår, som de vurderer tilsvarende investeringsprodukter i Europa. Det betyder bl.a., at puljerne kan sammenlignes med flere hundrede investeringsforeningsafdelinger, der udbydes af de danske investeringsforeninger.

Morningstars rating
  • Hvad dækker ratingen?

    Morningstar vurderer afdelingerne ud fra en række kriterier om afkast, risiko og omkostninger og tildeler afdelingerne mellem 1 og 5 stjerner alt efter, hvor godt den enkelte afdeling har klaret sig. Ratingen er en sammenvægtning af puljens løbende resultater på tre og fem års sigt og opdateres af Morningstar en gang om måneden.

  • Hvad betyder antallet af stjerner?

    Den enkelte fond kategoriseres ud fra sit investeringsunivers i en gruppe med sammenlignelige europæiske fonde. Afkastet analyseres på minimum tre års sigt, idet der i muligt omfang suppleres med afkast på fem og ti års sigt. Det langsigtede afkast vægtes højere end det kortsigtede.

Fordeling af puljer hos Morningstar

Morningstar foretager månedligt en rating af puljerne ved tildeling af op til fem stjerner efter fordeling af puljerne i den enkelte gruppe som vist på figuren nedenfor.

Topplaceringen med fem stjerner betyder således, at puljen er placeret i den bedste tiendedel, hvilket må vurderes at væres særdeles tilfredsstillende. Fire stjerner kan karakteriseres som meget tilfredsstillende, mens tre stjerner er tilfredsstillende.