Under 60 år

Som hovedregel kan du først få skatterabat, når du er fyldt 60 år og dermed opfylder betingelserne for udbetaling af din LD-opsparing.

Muligheden for at få en skatterabat følger muligheden for at få udbetalt din LD-opsparing. Det er derfor kun muligt at få skatterabatten, før du fylder 60 år, hvis du er berettiget til udbetaling, inden du fylder 60 år.

Det er en forudsætning for skatterabatten, at du opfylder mindst én af betingelserne for udbetaling.

Hvordan sikrer du dig skatterabatten?

Hvis du er berettiget til udbetaling, er du også berettiget til skatterabatten. Du har ret til skatterabatten i et år, fra du er blevet udbetalingsberettiget.

Du behøver dog ikke at vælge udbetaling for at få skatterabatten. Du kan sikre dig skatterabatten ved:

  • at anmode om at fortsætte opsparingen med rabat
  • at anmode om udbetaling

Fortsæt din LD-opsparing med rabat

Når du vælger at sikre dig skatterabat og samtidig beholde din LD-opsparing, omlægger du din LD-opsparing til en LD-aldersopsparing.

Blanket til omlægning af opsparingen til en LD-aldersopsparing kan bestilles og indsendes til LD Medlemsservice med tilhørende dokumentation. Efter omlægning til en LD-aldersopsparing kan udbetaling ske afgifts- og skattefrit. Og du kan lade pengene stå til den dag, hvor du skal bruge dem.

Udbetaling med skatterabat

Hvis du er under 60 år og er udbetalingsberettiget, kan du ikke bestille udbetaling via Log ind. Du kan i stedet kontakte LD Medlemsservice og bestille en udbetalingsblanket.

Jeg vil helt klart tage imod skatterabatten. Jeg slipper jo ikke for at betale skatten alligevel, så jeg kan lige så godt gøre det nu og få rabatten på de 2,5 procent.

Lene Kirkegaard

Institutsekretær