Persondata for jobansøgere

Her på siden kan du læse en vejledning om vores behandling af personoplysninger for jobansøgere.

Denne tilføjelse til vores generelle behandling af personoplysninger er ment som en hjælp til at forstå, hvilke persondata vi behandler, når du sender en jobansøgning til LD Fonde.

Nedenfor beskrives den proces, vi almindeligvis følger, når vi ansætter medarbejdere, og hvilke oplysninger vi i den forbindelse behandler.

Uopfordrede ansøgninger

Ved modtagelse af uopfordrede ansøgninger undersøger vi i organisationen, om der er behov for dine kompetencer. Er dette ikke tilfældet, får du en besked med et afslag, og ansøgningen slettes i henhold til persondatareglerne. Hvis der arbejdes videre med ansøgningen, sker dette efter de samme regler som ved stillingsbesættelse efter opslag.

Modtagelse af ansøgning i forbindelse med opslag

Når vi modtager din ansøgning, får du en bekræftelse på, at vi har modtaget den.

Vi gennemgår ansøgningerne og udvælger, hvem vi ønsker at indkalde til en samtale. Indkaldelsen til samtale sker via e-mail eller telefon.

For at kunne behandle din ansøgning registrerer vi dit navn, telefonnummer, e-mail og din adresse i vores it-system. Desuden behandler vi de oplysninger om dig, som du selv har givet os i forbindelse med din ansøgning.

Samtaler

Ved jobsamtalen vil vi drøfte dine faglige og personlige kvalifikationer, jobbets udfordringer samt LD Fonde som arbejdsplads.

Under samtalen vil vi notere nogle af de oplysninger, som kommer frem under samtalen.

Indhentelse af oplysninger og referencer

Vi vil ofte søge yderligere oplysninger om de ansøgere, som vi skønner, er bedst kvalificeret til jobbet. I den forbindelse søger vi ofte - i relevant omfang - tilgængelige oplysninger fra internettet, herunder fra sociale medier. Det kan også være, at vi beder dig om at sende os nogle flere oplysninger, eller beder dig om tilladelse til at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere.

Rekrutteringsbureau

Hvis du søger et job, hvor det af stillingsopslaget fremgår, at et eksternt rekrutteringsbureau vil varetage jobansøgningerne, vil dine personoplysninger blive behandlet af rekrutteringsbureauet i overensstemmelse med en gældende databehandleraftale mellem LD Fonde og det pågældende bureau.

Personlighedstest

I forbindelse med besættelsen af nogle stillinger benytter vi personlighedstest. En personlighedstest kan dog kun gennemføres, hvis du giver dit samtykke til det.

Straffeattest

Hvis vi vurderer, at det vil være relevant i forhold til den stilling, som ansøgningen vedrører, at du bliver ”Fit & Proper”-godkendt efter LD-lovens bestemmelser herom, vil du blive bedt om at bidrage til denne godkendelse, herunder om at indsende straffeattest til Finanstilsynet.

Det videre forløb

De ansøgere, der har været til samtale, får svar enten pr. mail eller telefonisk. Når vi har besat stillingen, sender vi et skriftligt afslag til alle de øvrige ansøgere.

Hvis du ender med at blive ansat hos os, vil de oplysninger, som vi har modtaget og behandlet i forbindelse med ansættelsesprocessen, blive opbevaret i din personalesag i henhold til vores Interne Persondatapolitik, som du vil blive orienteret om i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du får afslag på din ansøgning, vil vi slette de oplysninger, som vi har modtaget og behandlet i forbindelse med ansættelsesprocessen, når denne er afsluttet. Hvis der er særlige forhold, der gør, at vi gerne vil gemme dit ansøgningsmateriale i længere tid, vil det kun ske, hvis du giver os samtykke til det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din ansøgning, eller hvis du har givet aktivt samtykke.