Tilgængelighed

LD Fonde overholder lovgivningen i forhold til krav om webtilgænglighed.

Den danske "Lov om tilgængelighed af offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer" blev offentliggjort 9. juni 2018. Lovgivningen gælder for ld.dk, da LD Fonde er en offentligretlig organisation.

Loven om webtilgængelighed sikrer, at brugere, der har udfordringer med syn, hørelse, motorik, hukommelse, farve- og ordblindhed og lignende, kan deltage fuldt ud og effektivt i samfundslivet på lige fod med andre.

Tilgængelighedserklæring og oversigtsark

Nedenfor kan du finde link til tilgænglighedserklæringen for ld.dk, der er tilgængelig på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, samt et oversigtsark over LD Fondes konkrete opfyldelse af WCAG 2,2-succeskriterierne for tilgængelighed.

Tilgængelighed bag log ind

Dyrtidsmidlerne har en selvbetjeningsløsning, der er placeret på et særskilt websted og derfor har en særskilt tilgængelighedserklæring. 

Nedenfor kan du finde link til tilgængelighedserklæringen for medlem.ld.dk (selvbetjeningsløsning for dyrtidsmidlerne), der er tilgængelig på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, samt et oversigtsark over LD Fondes konkrete opfyldelse af WCAG 2,2-succeskriterierne for tilgængelighed.

Feriemidlernes selvbetjeningsløsning er placeret på borger.dk og administreres af ATP. Læs mere om deres overholdelse af krav om webtilgængelighed på borger.dk.