Indberetning

Indberetning af lønmodtagernes opsparede feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler er foretaget af arbejdsgiver.

De optjente feriemidler for lønperioden 1. september 2019 til den 31. august 2020 er indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler. Der blev indberettet optjente feriemidler for i alt 108 mia. kr. fordelt på godt 3 mio. lønmodtagere.

Arbejdsgivernes indberetninger er sendt til lønmodtagerne til høring. Hvis en medarbejder er uenig i indberetningen, skal I som arbejdsgiver finde en afklaring med medarbejderen.

Hvis I som arbejdsgiver retter i indberetningerne efter den 1. februar 2021, får jeres medarbejdere et nyt brev, og rettelsen slår først igennem, når den er accepteret af medarbejderen. Hvis en medarbejder afviser eller forholder sig passivt til jeres rettelse, skal I som arbejdsgiver have en retlig afgørelse for at ændre indberetningen. I skal informere Lønmodtagernes Feriemidler, hvis I vælger af få en retlig afgørelse. Hvis vi har fået den information inden den 28. februar 2022, har I som arbejdsgiver krav på at få den retlige afgørelse om den ændrede indberetning gjort gældende, også selv om den først foreligger efter fristen den 28. februar 2022.

Frist for ændring af indberetning

Du kan som arbejdsgiver ikke ændre i dine indberetninger efter den 28. februar 2022, hvis din medarbejder har fået alle sine feriemidler udbetalt ved de førtidige udbetalinger i henholdsvis efteråret 2020 og foråret 2021. Det kan derfor være en god ide at tjekke, om der er indberettet de rigtige beløb. Du kan dog stadig ændre i indberetningerne helt frem til juni 2025, hvis din medarbejder ikke har fået udbetalt alle indefrosne feriemidler ved de førtidige udbetalinger.