Fra LD til LD Fonde

Med den nye ferielov og oprettelsen af den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler, forvalter LD nu to særskilte fonde. LD har derfor skiftet navn til LD Fonde.

I forbindelse med den kommende ferielov, der træder i kraft 1. september 2020, blev det besluttet, at de feriemidler, lønmodtagerne optjener i overgangsåret til den nye lov, skal forvaltes i en fond, som LD har fået det overordnede ansvar for. Fondens officielle navn er Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. I daglig tale, Lønmodtagernes Feriemidler.

Med den nye fond forvalter LD nu to særskilte fonde, henholdsvis Lønmodtagernes Feriemidler og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. I den forbindelse har LD skiftet navn til LD Fonde.

Imødekommer både lønmodtagere og arbejdsgivere

Den nye fond imødekommer både lønmodtagere og arbejdsgivere: Den skal sikre lønmodtagernes feriemidler og samtidig gøre det muligt for arbejdsgiverne at beholde midlerne, så længe der er behov for dette - dog senest indtil lønmodtagerens pensionsalder.

Begge fonde under LD Fonde tilstræber at få midlerne til at vokse mest muligt og dermed skabe en supplerende opsparing, som kan udbetales, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

LD Fonde er godt rustet til opgaven

For de yngste årgange kan der blive tale om indefrysning af feriemidlerne i mere end 50 år. Det er derfor vigtigt, at pengene forrentes i den lange periode. LD Fonde er godt rustet til at påtage sig opgaven med at forvalte lønmodtagernes indefrosne penge. Tilbage i 1980 modtog LD Fonde ligeledes indefrosne midler fra lønmodtagerne, som er blevet forrentet lige siden af Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.