Eksempler

Omkostninger til administration og investering hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler er blandt de laveste i branchen. Her vises forskellige eksempler på, hvad det koster at have en opsparing.

Der er forskel på omkostningernes størrelse, alt efter om du har hele din opsparing placeret i LD Vælger, eller om du har valgt at have mere eller mindre af din opsparing placeret i de øvrige puljer. Nedenfor er eksempler på begge dele.

Eksempel 1

Årlige omkostninger ved hele opsparingen i LD Vælger

Hvis der er tale om en LD-aldersopsparing i LD Vælger, bliver omkostningerne beregnet på basis af den skattefri nettosaldo. En nettosaldo på 63.500 kr. modsvarer en bruttosaldo på 100.000 kr.

LD-aldersopsparing på kr. 63.500 kr. i LD Vælger Pct. Kr.
Administration 0,11 70 kr.
Investering 0,43 273 kr.
Omkostninger i alt 0,54 343 kr.
LD-opsparing på 100.000 kr. i LD Vælger Pct. Kr.
Administration 0,075 75 kr.
Investering 0,43 430 kr.
Omkostninger i alt 0,505 505 kr.

Eksempel 2

Årlige omkostninger ved at være puljevælger

Puljerne har forskellige omkostningsprocenter.

Her gives blot nogle eksempler, hvor puljefordelingen er følgende:

  • 50 pct. i LD Vælger
  • 30 pct. i LD Danske Aktier
  • 20 pct. i LD Korte Obligationer
Årlige omkostninger ved en LD-aldersopsparing på 63.500 kr.

Hvis der er tale om en LD-aldersopsparing i LD Vælger, bliver omkostningerne beregnet på basis af den skattefri nettosaldo. En nettosaldo på 63.500 kr. modsvarer en bruttosaldo på 100.000 kr.

Omkostning til Fordeling i kr. Pct. Kr.
Administration - 0,165 105 kr.
Investeringsomkostninger Fordeling i kr. Pct. Kr.
LD Vælger 31.750 kr. 0,43 137 kr.
LD Danske Aktier 19.050 kr. 0,27 51 kr.
LD Korte Obligationer 12.700 kr. 0,20 25 kr.
Omkostninger i alt - 0,50 318 kr.
Årlige omkostninger ved en LD-opsparing på 100.000 kr.
Omkostning til Fordeling i kr. Pct. Kr.
Administration - 0,11 110 kr.
Investeringsomkostninger Fordeling i kr. Pct. Kr.
LD Vælger 50.000 kr. 0,43 215 kr.
LD Danske Aktier 30.000 kr. 0,27 81 kr.
LD Korte Obligationer 20.000 kr. 0,20 40 kr.
Omkostninger i alt - 0,45 446 kr.