Eksempler

Omkostninger til administration og investering hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler er blandt de laveste i branchen. Her vises forskellige eksempler på, hvad det koster at have en opsparing.

Der er forskel på omkostningernes størrelse, alt efter om du har hele din opsparing placeret i LD Vælger, eller om du har valgt at have mere eller mindre af din opsparing placeret i de øvrige puljer. Nedenfor er eksempler på begge dele.

Eksempel 1

Årlige omkostninger ved hele opsparingen i LD Vælger

LD-opsparing på 100.000 kr. i LD Vælger Pct. Kr.
Administration 0,08 80 kr.
Investering 0,45 450 kr.
Omkostninger i alt 0,53 530 kr.

Hvis der er tale om en LD-aldersopsparing i LD Vælger, bliver omkostningerne beregnet på basis af den skattefri nettosaldo. En nettosaldo på 63.500 kr. modsvarer en bruttosaldo på 100.000 kr.

LD-aldersopsparing på kr. 63.500 kr. i LD Vælger Pct. Kr.
Administration 0,12 76 kr.
Investering 0,45 286 kr.
Omkostninger i alt 0,57 362 kr.

Eksempel 2

Årlige omkostninger ved at være puljevælger

Puljerne har forskellige omkostningsprocenter.

Her gives blot nogle eksempler, hvor puljefordelingen er følgende:

  • 50 pct. i LD Vælger
  • 30 pct. i LD Danske Aktier
  • 20 pct. i LD Korte Obligationer
Årlige omkostninger ved en LD-opsparing på 100.000 kr.
Omkostning til Fordeling i kr. Pct. Kr.
Administration 0,12 120 kr.
Investeringsomkostninger Fordeling i kr. Pct. Kr.
LD Vælger 50.000 kr. 0,45 225 kr.
LD Danske Aktier 30.000 kr. 0,32 96 kr.
LD Korte Obligationer 20.000 kr. 0,22 44 kr.
Omkostninger i alt - 0,49 485 kr.

Hvis der er tale om en LD-aldersopsparing placeret i puljer på samme måde som i eksemplet, vil omkostningerne blive beregnet på nettosaldoen på 63.500 kr.

Årlige omkostninger ved en LD-aldersopsparing på 63.500 kr.
Omkostning til Fordeling i kr. Pct. Kr.
Administration - 0,18 114 kr.
Investeringsomkostninger Fordeling i kr. Pct. Kr.
LD Vælger 31.750 kr. 0,45 143 kr.
LD Danske Aktier 19.050 kr. 0,32 61 kr.
LD Korte Obligationer 12.700 kr. 0,22 28 kr.
Omkostninger i alt - 0,54 346 kr.