Eksempler

Omkostninger til administration og investering hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler er blandt de laveste i branchen. Her vises forskellige eksempler på, hvad det koster at have en opsparing.

Der er forskel på omkostningernes størrelse, alt efter om du har hele din LD-aldersopsparing placeret i LD Vælger, eller om du har valgt at have mere eller mindre af din opsparing placeret i de øvrige puljer. Nedenfor er eksempler på begge dele.

Eksempel 1

Omkostninger ved hele opsparingen i LD Vælger

Her vises omkostningerne ved at have hele LD-aldersopsparing i LD Vælger. Dine omkostninger trækkes løbende og vil derfor variere hen over året i takt med, at afkast tilskrives din konto. Det eksempel, vi viser her, skal blot give dig et godt indtryk af omkostningsniveauet, men det er ikke eksakt. Som  eksempel regner vi med en stabil opsparing på 60.000 kr. i hele året.

LD-aldersopsparing på kr. 60.000 kr. i LD Vælger Pct. Kr.
Administration 0,11 66 kr.
Investering 0,46 276 kr.
Omkostninger i alt 0,57 342 kr.

Eksempel 2

Årlige omkostninger ved at være puljevælger

Puljerne har forskellige omkostningsprocenter.

Her gives blot nogle eksempler, hvor puljefordelingen er følgende:

  • 50 pct. i LD Vælger
  • 30 pct. i LD Danske Aktier
  • 20 pct. i LD Korte Obligationer
Årlige omkostninger ved en LD-aldersopsparing på 60.000 kr.

Her viser vi en beregning af omkostninger ved at placere din LD-aldersosparing i puljer med den fordeling, der er vist ovenfor. De faktiske omkostninger vil variere hen gennem året i takt med, at der tilskrives afkast på de midler, du har i de forskellige puljer. Du skal lægge administrations- og investeringsomkostninger sammen for at få det samlede billede.

Omkostning til Fordeling i kr. Pct. Kr.
Administration - 0,132 84 kr.
Investeringsomkostninger Fordeling i kr. Pct. Kr.
LD Vælger 30.000 kr. 0,46 138 kr.
LD Danske Aktier 18.000 kr. 0,30 54 kr.
LD Korte Obligationer 12.000 kr. 0,32 38 kr.
Omkostninger i alt - 0,38 292 kr.