Investering

De opsparede feriemidler fra overgangsåret til den nye ferielov forvaltes af Lønmodtagernes Feriemidler. Nogle af feriemidlerne er indbetalt til investering hos fonden, andre af feriemidlerne vælger arbejdsgiverne at beholde i kortere eller længere tid.

Det er vores opgave at sikre lønmodtagernes feriemidler og samtidig gøre det muligt for arbejdsgiverne at beholde midlerne, så længe der er behov for dette – dog senest med indbetaling når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Lønmodtagernes Feriemidler forventes at have en formue på ca. 100 mia. kr. i starten af 2021. Formuen er lønmodtagernes opsparede feriemidler fra overgangsåret til den nye ferielov. Hvor mange af feriemidlerne, der i 2021 vil være placeret hos arbejdsgiverne, og hvor mange der er indbetalt til os, er endnu uvist.

Alle lønmodtagere får det samme afkast

Det er op til arbejdsgiverne, om de vil beholde deres medarbejderes optjente feriemidler i virksomheden mod at betale en årlig indeksering svarende til lønudviklingen, eller om de vil indbetale feriemidlerne til Lønmodtagernes Feriemidler. De kan også vælge en kombination, hvor de indbetaler for nogle medarbejdere men ikke for andre. Hver enkelt arbejdsgiver træffer sit eget valg.

Lønmodtagernes Feriemidlers formue kommer til at omfatte både den indeksering, arbejdsgiverne skal betale, hvis de beholder pengene i virksomheden, og det afkast, som investering af de indbetalte feriemidler kan give. Det vil sige, at en del af feriemidlerne er placeret som et sikkert aktiv hos arbejdsgiverne, idet tabsrisikoen her er lille, og den anden del af feriemidlerne investeres af os. Hvordan fordelingen bliver, ved vi ikke endnu.

Det vil ikke få betydning for den enkelte lønmodtager, hvad ens arbejdsgiver vælger at gøre, for resultatet af både indekseringen af midlerne hos arbejdsgiverne og afkastet af de indbetalte feriemidler fordeles således, at alle lønmodtagere får samme procentvise tilskrivning på deres opsparing.

Forvaltningen af feriemidlerne skal ske til størst mulig gavn for lønmodtagerne. Det indebærer, at der skal tilstræbes den højest mulige forrentning under hensyntagen til investeringsrisici.

Scenarier for investeringsstrategien

Arbejdsgivernes beslutninger vil få betydning for Lønmodtagernes Feriemidlers investeringsstrategi. Vi kommer derfor til at arbejde med forskellige scenarier, da der ikke er nogen sikre indikationer på, hvordan arbejdsgiverne vil forholde sig til de tilgodehavende feriemidler – altså hvor mange arbejdsgivere, der vælger at indbetale feriemidlerne til os med det samme, og hvor mange der vælger at beholde midlerne i virksomheden.

Investeringer i 2020

De første ca. 10 mia. kr. ud af den forventede formue på ca. 100 mia. kr., modtager vi til investering i løbet af 2020. Det er indbetalinger foretaget til FerieKonto fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Investeringsstrategien for disse midler bliver fastlagt i slutningen af 2019.