Bestyrelsesevaluering

LD Fondes bestyrelse vurderer løbende, om dens medlemmer tilsammen har den nødvendige viden og erfaring om LD Fondes risici til at sikre en forsvarlig drift af LD Fonde.

Bestyrelsen gennemgår en gang årligt LD Fondes forretningsmodel og risikovurdering, som bl.a. danner udgangspunkt for bestyrelsens evaluering af, om bestyrelsen samlet set besidder de nødvendige kompetencer, f.eks. inden for: 

  • overordnede strategiske forhold
  • overordnet virksomhedsledelse
  • væsentlige risici og risikostyring
  • formueforvaltning
  • finansielle markeder
  • kunder og produkter, udbetalingsadfærd
  • regulatoriske rammer
  • outsourcing og udbud, kontraktstyring
  • organisation og omkostningsstyring.

Selvevalueringen omfatter også en vurdering af, om bestyrelsen i tilstrækkelig grad har arbejdet med den strategiske udvikling af LD Fonde, og om bestyrelsens overvågning af og samspil med organisationen har været effektiv og velfungerende. Endelig vurderes bestyrelsens eget engagement, samarbejde og effektivitet.

Bestyrelsen tager hvert år stilling til evalueringsformen.