Lovgivning

I forbindelse med overgangen til den nye ferielovgivning skal lønmodtagernes feriemidler for et overgangsår indsættes i en fond. Midlerne i fonden forvaltes af LD Fonde. Den enkelte lønmodtager vil få sine midler fra fonden udbetalt, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Folketinget vedtog i januar 2018 en ny ferielov, der betyder, at lønmodtagerne fra september 2020 kan få udbetalt sine feriemidler samtidigt med optjeningen af feriemidlerne og feriedagene, den såkaldte samtidighedsferie. For at der i forbindelse med den nye ferielov ikke skal ske udbetaling både af tidligere års optjente feriemidler og samtidighedsferien vedtog folketinget samtidigt ” Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler”. Loven betyder, at feriemidler optjent i et overgangsår fra 1.9.2019 til 31.8.2020 indbetales til en fond.

Loven har til formål at sikre lønmodtagernes krav på tilgodehavende feriemidler og at give arbejdsgiverne mulighed for at beholde de tilgodehavende feriemidler, indtil de forfalder til betaling. Til at sikre dette formål oprettes fonden Lønmodtagernes Feriemidler, som en særskilt økonomisk enhed i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Fonden skal forestår midlernes indbetaling, forvaltning og udbetaling.

Fonden hører under Beskæftigelsesministeriets ressort og Finanstilsynet skal påse, at fonden overholder reglerne ved forvaltning af midlerne.