Risikogrupper

Risikoen i de forskellige puljer kan sammenlignes ved hjælp af en placering af puljerne i 7 risikogrupper. Risikogrupperne er udelukkende en service til medlemmerne og skal ikke opfattes som en rangordning af de enkelte puljer.

Puljerne klassificeres i 7 risikogrupper alt efter hvor høj en standardafvigelse, den enkelte pulje har. Standardafvigelsen er et mål for, hvor meget puljens afkast svinger i forhold til det gennemsnitlige afkast. Standardafvigelsen måles på det månedlige afkast i en periode på 3 år.

Ved en lav standardafvigelse vil afkastet i hver periode ligge tæt på det gennemsnitlige afkast, hvorimod afkastet ved en høj standardafvigelse varierer meget omkring gennemsnittet.

LD Fondes puljer
Lav risiko

LD Korte Obligationer

1

LD Mixed Obligationer

2
3

LD Vælger

4
5

LD Danske Aktier

LD Globale Aktier

LD Miljø & Klima

6
7

Store forskelle på afkast trods samme risikogruppe

Risikogruppen udtrykker den generelle risiko for tab i puljen, og den giver et signal om, hvor store udsving - både positive og negative - der må forventes, når opsparingen placeres i puljen. Puljer i samme risikogruppe kan dog sagtens have vidt forskellige afkast på både kort og langt sigt.

På siden Afkast og risiko finder du flere risikooplysninger for hver enkel pulje, som beskriver afkastvariationen, det gennemsnitlige årlige afkast samt det højeste og laveste afkast for den enkelte pulje. Under hver enkelt pulje finder du undersiden ”Flere Risikooplysninger”.

Gå til Afkast og risiko

Din opsparingsrisiko

Lav risiko er ikke en garanti mod tab. Selv om du har opsparingen placeret med den laveste risiko, kan der forekomme mindre tab i en periode. Er din opsparing placeret med høj opsparingsrisiko, må du være indstillet på, at der kan ske store udsving i både positiv og negativ retning.

Ved at logge på din LD-konto kan du prøve dig frem med forskellige placeringer i puljer. Du kan få vist, hvordan forskelige fordelinger i puljer ændrer opsparingsrisikoen. Du behøver ikke at bestille et puljevalg, for at bruge funktionen. Puljevalgsprocessen kan afbrydes undervejs.