Udbud

Udbud og outsourcing er et strategisk valg i LD Fonde.

LD Fonde ser udbud og outsourcing som et strategisk valg, der skal sikre medlemmerne attraktive vilkår for opsparingen, både når det gælder gode afkast, lave omkostninger og god service.

LD Fonde er forpligtet til at sende opgaver over en vis størrelse i EU-udbud, og med års mellemrum konkurrenceudsættes vores kontrakter med de væsentligste samarbejdspartnerne.

Samarbejdspartnere

LD Fondes væsentlige samarbejdspartnere har vundet kontrakterne med LD Fonde i konkurrence med andre bydere.

Igangværende udbud

LD Fondes udbud bliver altid offentliggjort både her på hjemmesiden og på TED.

LD Fonde udbyder p.t. tre investeringsmandater samt en aftale om pensionsforretningen.

Udbud af tre investeringsmandater:

  • Smart Beta, hvor der investeres i globale, børsnoterede aktier ud fra systematisk og kvantitativ udvælgelse, baseret på anerkendte og velbetalte risikopræmier.
  • Positive Pursuits, der investerer i globale børsnoterede aktier. Der er tale om en impact/sustainability strategi, hvor investeringsuniverset er begrænset til selskaber, der har et formål, produkt, eller service, der matcher Future-Fit Foundations Positive Pursuits.
  • Danske aktier, hvor der efterspørges en aktiv porteføljeforvaltning med en holistisk udvælgelsesproces, der indeholder såvel finansielle som ESG elementer. Forvalteren skal være villig til at samarbejde med LD Fonde omkring aktivt ejerskab.

Udbud af aftale om pensionsforretningen:

  • LD Fonde udbyder en aftale om levering af ydelser til understøttelse af pensionsforretningen for medlemmerne i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Det vil bl.a. sige IT-Infrastruktur og integrationen med andre samarbejdspartnere og fælles digitale systemer for offentlige enheder samt processer for bl.a. udbetaling, puljevalg, flytning, kontofremføring, skatterabat, puljeadministration mv. samt en webløsning med selvbetjeningsfaciliteter.