Udbud

Udbud og outsourcing er et strategisk valg i LD Fonde.

LD Fonde ser udbud og outsourcing som et strategisk valg, der skal sikre medlemmerne attraktive vilkår for opsparingen, både når det gælder gode afkast, lave omkostninger og god service.

LD Fonde er forpligtet til at sende opgaver over en vis størrelse i EU-udbud, og med års mellemrum konkurrenceudsættes vores kontrakter med de væsentligste samarbejdspartnerne.

Samarbejdspartnere

LD Fondes væsentlige samarbejdspartnere har vundet kontrakterne med LD Fonde i konkurrence med andre bydere.

Igangværende udbud

LD Fondes udbud bliver offentliggjort både her på hjemmesiden og på TED.

LD Fonde udbyder p.t. et samlet udbud på forvalterydelser og depositarydelser.

Udbud af forvalterydelser og depositarydelser

LD Fonde udbyder p.t. et samlet udbud på forvalterydelser og depositarydelser på vegne af datterselskabet Kapitalforeningen LD (KLD), hvor det primære formål er udøvelse af forvaltning og depositarfunktion efter gældende dansk lovgivning. Formålet med udbudsprocessen er at indgå aftale med én forvalter og én depositar for KLD. Ydelserne udbydes i et samlet udbud, dvs. der afgives et samlet tilbud fra en depositar og en forvalter, som betragtes, håndteres og evalueres samlet.

For at deltage i udbuddet er det således nødvendigt, at en forvalter og en depositar går sammen om at byde. Aftalerne vil blive tildelt forvalteren og depositaren, der afgiver det økonomisk samlet set mest fordelagtige tilbud baseret på det bedste forhold mellem kvalitet og pris.