Ja/nej til skatterabat

Du bliver helt automatisk tilbudt skatterabatten, når du fylder 60 år. Hvis du ikke ønsker den, skal du selv fravælge den.

Skatterabatten betyder, at du i sidste ende får mere udbetalt. Det er en økonomisk fordel for de fleste. Men hvis du gerne vil bevare muligheden for at flytte din LD-opsparing til en rate- eller en livrentepension hos et andet pensionsselskab eller pengeinstitut, skal du sige nej tak til skatterabatten.

Jeg vil helt klar tage imod skatterabatten. Jeg slipper jo ikke for at betale skatten alligevel, så jeg kan lige så godt gøre det nu og få rabatten på de 2,5 procent.

Lene Kirkegaard

Institutsekretær på et forskningscenter

Læs mere om skatterabatten
 • Er skatterabatten en økonomisk fordel?

  Skattefordelen opstår ved, at den afgift, der skal betales til staten, nedsættes med 2,5 pct. Efter betaling af den nedsætte afgift er det nettobeløbet, der står på din konto.

  Din opsparing omfatter en afgift til staten, som skal betales ved udbetaling af din opsparing. Når opsparingen vokser, vokser afgiften også. Men siden 2015 har Lønmodtagernes Dyrtidsmidler kunne indbetale den nedsatte afgift til staten, når du fylder 60 år og er udbetalingsberettiget.

  Når afgiften er betalt, står der et nettobeløb på LD-kontoen. Nettobeløbet tilhører fuldt ud dig, da det ikke længere indeholder en skyldig afgift, og det er kun din egen opsparing, der forrentes. Vi trækker dog fortsat pensionsafkastskat af det årlige afkast, der tilskrives kontoen.

 • Nedsat afgift giver rabat

  Den ordinære afgift udgør 25 procent af saldoen ved udgangen af 1979 plus 40 procent af resten. Det giver en afgift på ca. 39,5 procent af opsparingens værdi. Den nedsatte afgift udgør 22,5 procent af saldoen i 1979 plus 37,5 procent af resten. Det giver en afgift på ca. 37 procent.

 • Forrentning af nettobeløb

  Det er en økonomisk fordel med nettobeløbet på kontoen, selv om afkastet i kroner og øre vil være mindre på et nettobeløb end på et bruttobeløb. Det skyldes, at hele afkastet på et nettobeløb tilfalder medlemmet, da der ikke trækkes afgift af afkastet.

  Jo mere opsparingen får lov til at vokse, jo større er gevinsten ved skatterabatten. Det gælder også efter, at opsparingen er omlagt til et nettobeløb. 

Se et eksempel med og uden skatterabat

Nedenfor vises et forenklet eksempel på et ja eller nej til skatterabatten. Den økonomiske fordel ved skatterabatten ændrer sig med opsparingens værdi, og vi kan ikke garantere et bestemt afkast i fremtiden.

Flytning af konto?

Læs om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at flytte din opsparing til et andet pensionsselskab.

Tegnebræt 46
Log på din LD-konto

Du kan altid logge på din LD-konto og se, hvor stor din opsparing er.