De eksterne puljer lukker

I slutningen af november 2023 lukker puljerne BankInvest Vælger, Danske Invest Vælger, Jyske Invest Vælger og Nordea Invest Obligationer. Det vil sige alle eksterne investeringspuljer hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

LD Fonde lukker i slutningen af november 2023 de fire puljer, som eksterne investeringsforeninger står bag. Det drejer sig om puljerne BankInvest Vælger, Danske Invest Vælger, Jyske Invest Vælger og Nordea Invest Obligationer.

De fire puljer har været en del af LD Fondes samlede udvalg af puljer, som medlemmer med opsparede dyrtidsmidler har kunnet vælge mellem.

Du kan her på siden finde information om, hvornår og hvordan vi lukker puljerne. Hvis du har dyrtidsmidler placeret i de eksterne puljer, kan du også læse om, hvad du skal gøre, hvis du selv vil placere dine midler i andre puljer.

Alle medlemmer, der har opsparing placeret i de fire puljer, der lukker, får et digitalt brev fra os med information om lukning af puljerne.

Har du en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler, er lukningen af de fire eksterne puljer ikke relevant. Hos Lønmodtagernes Feriemidler har du ikke mulighed for at vælge forskellige investeringspuljer.

Har du en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler, er lukningen af de fire eksterne puljer ikke relevant. Hos Lønmodtagernes Feriemidler har du ikke mulighed for at vælge forskellige investeringspuljer.

Hvorfor lukker vi de eksterne puljer?

Omkostninger og efterspørgsel har ikke hængt sammen. Mindre end 0,5 % af de opsparede dyrtidsmidler er placeret i de eksterne puljer. Da der ikke er mange, der vælger dem, og de samtidig har en høj omkostningsprocent, har vi valgt at lukke dem.

Du kan heldigvis fortsat være puljevælger. Vi har fem interne puljer, du kan vælge at placere din opsparing i, ud over hovedpuljen LD Vælger.

Hvad sker der, hvis jeg har opsparing i de puljer, der lukker?

De fire eksterne puljer lukker i slutningen af november. Hvis du er medlem hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og har noget af din opsparing placeret i en eller flere af de fire puljer, kan du vælge selv at flytte dine midler over i andre puljer. Du kan også vælge ikke at foretage dig noget, og så flytter vi denne del af din opsparing over i andre puljer.

Frist for puljevalg

Har du opsparing placeret i en eller flere af den eksterne puljer, og ønsker du selv bestemme, i hvilke puljer denne del af din opsparing skal placeres, skal du foretage puljevalg senest den 27. november 2023. Foretager du ikke puljevalg inden fristen, sørger vi for at flytte denne del af din opsparing over i andre puljer.

Du behøver ikke selv at forestage puljevalg

Hvis du ikke selv foretager puljevalg inden fristen den 27. november 2023, flytter vi automatisk din opsparing i de eksterne puljer over i de interne puljer:

 • Har du opsparing placeret i puljerne BankInvest Vælger, Danske Invest Vælger eller Jyske Invest Vælger, flytter vi denne del af din opsparing til vores hovedpulje LD Vælger. LD Vælger ligner de tre eksterne puljer i forhold til risikoprofil og investeringer i både aktier og obligationer.
 • Har du opsparing placeret i puljen Nordea Invest Obligationer, flytter vi denne del af din opsparing til puljen LD Mixed Obligationer. LD Mixed Obligationer ligner Nordea Invest Obligationer i forhold til risikoprofil og investeringer i danske og udenlandske obligationer.

Selv om du overlader det til os at flytte din opsparing fra de eksterne puljer til de interne, kan du altid selv foretage nye puljevalg, når du ønsker det.

Spørgsmål og svar
 • Hvor længe kan jeg have penge placeret i de eksterne puljer?

  Du kan have opsparing placeret i de fire eksterne puljer helt frem til midnat den 27. november 2023. Hvis du ikke selv har flyttet dine midler over i andre puljer inden da, gør vi det for dig.

 • Koster det penge at flytte ud af de eksterne puljer?

  Hvis du selv vælger at foretage puljevalg, koster det et gebyr på 25 kr. at foretage puljevalg.

  Hvis du ikke selv foretager puljevalg inden fristen den 27. november 2023, flytter vi den del af din opsparing over i andre puljer. Det skal du ikke betale puljevalgsgebyr for.

  Selv om du overlader det til os at flytte din opsparing fra de eksterne puljer til de interne, kan du altid selv foretage nye puljevalg, når du ønsker det.

  Hvis du selv foretager puljevalg, skal du ikke betale puljevalgsgebyr, hvis du fortryder dit valg, inden puljevalget træder i kraft. Har du bestilt flere puljevalg inden for samme periode, betaler du kun gebyr for det seneste valg, inden puljevalget låses.

  Læs mere om puljevalg i Regler for puljevalg

 • Hvordan ved jeg, om jeg har penge placeret i de eksterne puljer?

  Hvis du aldrig har foretaget puljevalg på vores selvbetjening, så har du ikke noget af din opsparing placeret i en eller flere af de fire eksterne puljer, der lukker.

  Som udgangspunkt har alle medlemmer nemlig hele opsparingen placeret i vores store hovedpulje, LD Vælger. Kun lidt over 10 % af vores medlemmer er puljevælgere. Det vil sige, at de har valgt at placere noget af opsparingen i andre puljer end LD Vælger.

  Du kan til enhver tid logge på vores selvbetjening og her få et overblik over, hvilke puljer din opsparing er placeret i.

  Hvis du har noget af din opsparing placeret i en eller flere af vores eksterne puljer, sender vi et digitalt brev til dig med den nødvendige information.

 • Hvad er tidsfristerne for et almindeligt puljevalg

  Du kan kun foretage ét puljevalg om måneden. Din frist for at foretage et puljevalg er den tredjesidste bankdag i måneden. Herefter låses dit puljevalg, og når puljevalget er låst, kan du ikke længere annullere eller ændre det. Du er bundet af dit puljevalg, som bliver gennemført.

  Ved afgivelse af flere på hinanden følgende valg inden fristen for låsning, gennemføres kun det sidst afgivne valg.

  Hvis du foretager puljevalg i november måned er fristen den 27. november 2023.

  Du kan se tidsfristen for at bestille puljevalg under ”Foretag puljevalg” i selvbetjeningsløsningen. Fristen for at bestille et puljevalg er også fristen for at annullere det puljevalg, du har bestilt.

  Under menupunktet ”Kvitteringer” kan du se det puljevalg, du har bestilt, og her kan du også se, hvilken dato puljevalget gennemføres. Det vil fremgå, om du stadig kan nå at annullere puljevalget.