Omkostninger

De årlige omkostninger vil være forskellige fra medlem til medlem, alt efter hvor stor opsparingen er, og om den er placeret i LD Vælger eller i puljerne.

Som medlem kan du se dine årlige omkostninger i kr. (ÅOK) og de årlige omkostninger i procent (ÅOP) ved at logge på din LD-konto. Omkostningsnøgletallene fremgår også af årsbrevet, som du modtager hvert år i februar måned.

Lave administrationsomkostninger

Medlemmer, der har hele deres LD-aldersopsparing i LD Vælger, betaler 0,11 %, mens medlemmer, der har placeret deres LD-aldersopsparing i puljer, betaler 0,13 % om året i administrationsomkostninger.

Skatterabat og omkostninger

Det koster ikke noget gebyr for dig som medlem, at vi håndterer skatterabatten ved at indbetale afgiften til staten.

Det månedlige administrationsbidrag videreføres med næsten samme beløb som før indbetalingen af afgiften.

De årlige omkostninger i kroner (ÅOK) falder efter, at afgiften er trukket på kontoen, fordi puljernes investeringsomkostninger på nettobeløbet er lavere end på bruttobeløbet inklusive afgift. Omvendt vil de årlige omkostninger i procent (ÅOP) stige lidt, da omkostningerne sættes i forhold til nettobeløbet i stedet for det noget højere bruttobeløb.

Gebyrer

Ud over de årlige omkostninger, du kan se ved at logge på din LD-konto, er der tale om følgende gebyrer i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler:

  • Puljevalg: Det koster 25 kr. pr. gennemført puljevalg. Gebyret er det samme uanset hvordan og hvor mange puljer, opsparingen fordeles i.
  • Flytning til anden pensionsordning: Det koster 60 kr. og 0,40 procent af opsparingen at flytte til en anden pensionsordning. Ved flytning af en opsparing på 100.000 kr. vil det sige et gebyr på 460 kr.
Se eksempler

Du kan se nogle helt konkrete eksempler på de omkostninger, du betaler som medlem.

Omkostninger på puljer

Hver enkelt pulje har forskellige omkostninger. Du kan se dem alle her.