Lønmodtager

Med den nye ferielov fik alle i beskæftigelse en ny opsparing i Lønmodtagernes Feriemidler.

Som følge af coronakrisen vedtog et bredt flertal i Folketinget, at du kunne få din nye opsparing i Lønmodtagernes Feriemidler udbetalt før tid. I efteråret 2020 kunne du få op til tre uger udbetalt, og i foråret 2021 blev det muligt at få de sidste to uger udbetalt.

Alle lønmodtagere fik indefrosset feriemidler for op til 5 ugers ferie ved overgangen til den nye ferielov i 2020, hvis de har været beskæftiget i hele den foregående periode. De indefrosne feriemidler ligger i Lønmodtagernes Feriemidler og bliver som udgangspunkt udbetalt som en pensionssum, når lønmodtageren når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

Hvis du ikke har fået udbetalt dine indefrosne feriemidler, har du som lønmodtager på det danske arbejdsmarked i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 fået:

  • opsparet et beløb svarende til op til 5 ugers ferie (et års optjent ferie)
  • det opsparede feriebeløb indsat på en pensionskonto hos Lønmodtagernes Feriemidler, som forrenter feriemidlerne frem til den dag, du forlader arbejdsmarkedet.

Det er fint, at man får pengene ud som en pensionssum. Når man går på folkepension, så har man brug for sine penge. Og til den tid skal man nyde det resterende liv, man har tilbage. Når du får en stor sum på en gang, så kan du jo bruge pengene, når du har lyst til det.

Salle, 33 år