Lønmodtager

Med den nye ferielov får alle i beskæftigelse en ny opsparing, som kan udbetales som en engangssum, når arbejdsmarkedet forlades.

Alle lønmodtagere får indefrosset feriemidler for op til 5 ugers ferie ved overgangen til den nye ferielov i 2020, hvis de har været beskæftiget i hele den foregående periode. De indefrosne feriemidler forvaltes af Lønmodtagernes Feriemidler og bliver udbetalt, når lønmodtageren når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

Som lønmodtager på det danske arbejdsmarked i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 får du:

  • mulighed for at holde ferie på samme måde som hidtil
  • opsparet et beløb svarende til op til 5 ugers ferie (et års optjent ferie)
  • det opsparede feriebeløb indsat på en pensionskonto hos Lønmodtagernes Feriemidler, som forrenter feriemidlerne frem til den dag, du forlader arbejdsmarkedet

Se en film om din nye opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.