Udbetalingsregler

Udbetalingsreglerne for din opsparing følger lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, også kaldet LD-loven

Du kan få din LD-opsparing udbetalt, hvis du opfylder en af nedenstående betingelser.

Betingelser for udbetaling
 • Du er fyldt 60 år

  Du kan uden videre få udbetalt din LD-opsparing, fra du er fyldt 60 år.

 • Du er tilkendt førtidspension

  Du kan få udbetalt din LD-opsparing, hvis du er tilkendt førtidspension efter lov om social pension.

  En kopi af afgørelsen om førtidspension skal sendes med som dokumentation. Tilkendelsesdato skal fremgå af afgørelsen.

 • Du er tilkendt tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension

  Du kan få udbetalt din LD-opsparing, hvis du er tilkendt tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension som følge af reglerne for egenpension (og svagelighedspension) for tjenestemænd i staten, folkeskolen, folkekirken og for kommunale tjenestemænd.

  Du kan få udbetalt din LD-opsparing, hvis du er tilkendt pension efter regler for ansatte i stillinger med en pensionsordning, som i det væsentlige giver samme rettigheder som en tjenestemandspension. Det kan være tilfældet ved ansættelse i private skoler og i visse koncessionerede selskaber.

  En kopi af afgørelsen om tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension skal sendes med som dokumentation. Tilkendelsesdato skal fremgå af afgørelsen.

 • Du er tilkendt pension fra en godkendt pensionsordning

  Du kan få udbetalt din LD-opsparing, hvis du er tilkendt alderspension fra en godkendt pensionsordning, der er oprettet efter aftale mellem din arbejdsgiver og dig, eller i henhold til en kollektiv overenskomst eller tilsvarende aftale hos en nuværende eller tidligere arbejdsgiver.

  Du kan få udbetalt din LD-opsparing, hvis du er tilkendt invalidepension, en invalidesum eller en anden ydelse (f.eks. ret til præmiefritagelse) på grund af et varigt tab af erhvervsevnen på mindst 50 pct. Pensionen skal være tilkendt fra en godkendt pensionsordning, der er oprettet efter aftale mellem din arbejdsgiver og dig, eller oprettet i henhold til en kollektiv overenskomst eller tilsvarende aftale hos en nuværende eller tidligere arbejdsgiver.

  En pensionsordning er godkendt, når den er omfattet af pensionsbeskatningsloven. Hvis du ikke ved, om din pensionsordning er godkendt, kan din pensionskasse eller dit livs- og pensionsforsikringsselskab hjælpe dig.

  En kopi af afgørelsen om alders- eller invalidepension skal sendes med som dokumentation. Tilkendelsesdato skal fremgå af afgørelsen.

 • Du er tilkendt erstatning for et tab af erhvervsevnen på 50 pct. eller derover

  Du kan få udbetalt din LD-opsparing, hvis du er tilkendt erstatning for tab af erhvervsevnen på mindst 50 pct. efter lov om arbejdsskadeforsikring eller erstatningsansvarsloven.

  Du kan få udbetalt din LD-opsparing, hvis du er tilkendt erstatning for tab af erhvervsevnen på mindst 50 pct. efter andre love, hvor grundlaget for tilkendelsen i det væsentlige er som i arbejdsskadeforsikringsloven. Der kan f.eks. være tale om erstatning efter lov om patientforsikring, lov om erstatning for lægemiddelskader, lov om erstatning for vaccinationsskader, lov om erstatning til ofre for forbrydelser.

  Du kan få udbetalt din LD-opsparing, hvis du er berettiget til udbetaling fra en rateforsikring, en kapitalforsikring, en rateopsparing eller en opsparing i pensionsøjemed, der efter pensionsbeskatningsloven kan komme til udbetaling i tilfælde af bl.a. invaliditet og under forudsætning af et erhvervsevnetab på mindst 50 pct.

  En kopi af afgørelsen om tab af erhvervsevnen skal sendes med som dokumentation. Tilkendelsesdato skal fremgå af afgørelsen.

 • Du er tilkendt en udenlandsk pension eller erstatning

  Du kan få udbetalt din LD-opsparing, hvis du er tilkendt en udenlandsk pension eller erstatning for tab af erhvervsevnen på 50 pct. eller derover efter regler, som i det væsentlige svarer til ovennævnte B, C, D og E.

  En kopi af afgørelsen om udenlandsk pension eller erstatning skal sendes med som dokumentation. Tilkendelsesdato skal fremgå af afgørelsen.

 • Du er flyttet til Grønland eller Færøerne for at tage varig bopæl og har boet der i mindst fem år

  Du kan få udbetalt din LD-opsparing, hvis du er flyttet til Grønland eller Færøerne for at tage varig bopæl dér og har haft ophold dér i mindst fem år. Der skal være tale om et sammenhængende og umiddelbart forudgående ophold på mindst fem år.

  Det færøske eller grønlandske folkeregister skal stemple og attestere.

 • Du er flyttet fra Danmark for at tage varigt ophold i udlandet

  Du kan få udbetalt din LD-opsparing, hvis du er flyttet fra Danmark for at tage varigt ophold i udlandet og efter at have haft ophold i udlandet i 6 måneder.

  Udbetalingen kan ske når Lønmodtagernes Dyrtidsmidler via folkeregisteret har modtaget oplysning om din flytning, der opfylder betingelserne.

 • Du er eller har været ramt af livstruende sygdom

  Du kan få udbetalt din LD-opsparing, hvis du er ramt af livstruende sygdom.

  Du skal vedlægge en kapitalpensionsattest vedr. livstruende sygdom underskrevet af en læge. Lønmodtagernes Dyrtidsmidler dækker ikke lægens gebyr for at udfylde attesten. Men har du allerede en tilsvarende kapitalpensionsattest, som du har brugt til en anden pensionsordning, accepterer vi denne.

  Du kan hente kapitalpensionsattest samt oversigt over, hvilke sygdomme der anses for livstruende, her:


  Du kan også rekvirere attesten og listen hos LD Medlemsservice på 70 13 13 77.