Puljer

Som LD-medlem har du mulighed for at placere din opsparing i en eller flere puljer. Du kan vælge mellem LD Vælger og yderligere 5 forskellige puljer, der investerer i aktier, obligationer eller begge dele.

De enkelte puljers afkast bliver opdateret dagligt, og du kan hver dag følge udviklingen. Du kan også sammenligne puljerne over kortere og længere perioder og se, hvad de har givet i afkast.

Puljevalg

Som medlem har du automatisk hele din opsparing placeret i puljen LD Vælger. Du kan til enhver til vælge at placere din opsparing i 5 andre puljer.

Hvis du ønsker et puljevalg, skal du selv foretage det ved at logge på med MitID.

Når du vælger puljer viser et risikobarometer dig, om du øger eller sænker den samlede risikoprofil for din opsparing.

Ud af puljevalg - tilbage til LD Vælger

Det fremgår af dit årsbrev fra Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, om din opsparing er placeret i puljer ud over LD Vælger. Den aktuelle fordeling kan også ses ved at logge på din LD-konto med MitID.

Er din opsparing i dag fordelt i flere puljer, og vil du gerne ud af puljeordningen, skal du bestille et puljevalg, hvor du placerer hele opsparingen i LD Vælger. Når hele opsparingen står i LD Vælger, er du ikke længere aktiv puljevælger.