Samarbejdspartnere

LD Fonde har en organisation, der i høj grad bygger på outsourcing.

Medlemsadministration

Administration af medlemmer og pensionskonti for Lønmodtagernes Dyrtidsmidler varetages af Netcompany i samarbejde med Keylane. Valeur står for LD Medlemsservice og håndterer medlemmernes henvendelser.

Administration af arbejdsgivere og lønmodtagere for Lønmodtagernes Feriemidler varetages af ATP efter aftale med LD Fonde.

Investeringsrådgivning

LD Fonde indgår aftaler med danske og udenlandske porteføljeforvaltere på forskellige investeringsmandater. LD Fonde har tilrettelagt investeringsrådgivningen og aftalerne med de eksterne porteføljeforvaltere på en måde, der sikrer, at alle LD Fondes investeringsaktiver – dvs. både dyrtidsmidlerne og feriemidlerne – får gavn af samme investeringsrådgivning. Dette giver investeringsmæssige fordele i form af lavere omkostninger til porteføljepleje. Aftalerne indgås med Kapitalforeningen LD, hvor størstedelen af LD Fondes investeringsaktiver er placeret.

LD Fonde udbyder investeringsmandater i EU-udbud, hvor kontrakterne løber i en årrække, hvorefter mandaterne udbydes på ny. Siden 2010 har LD Fonde udbudt og genudbudt en lang række investeringsmandater.

Investeringsadministration

Hovedparten af LD Fondes børsnoterede aktiver er placeret i Kapitalforeningen LD (KLD). Ved at placere midlerne i en kapitalforening blev det muligt at indgå aftale med et godkendt forvaltningsselskab om værdipapiradministration. Efter et EU-udbud i 2022 har LD Fonde indgået aftale med Nykredit Portefølje Administration A/S om forvaltning af KLD og med J.P. Morgan Bank AG - Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan AG som depositar og depotbank. Aftalen trådte i kraft i 2022.

It-drift og support

It-drift og support for LD Fondes egne ansatte varetages af IT Relation, der vandt it-udbuddet første gang i 2012 (som It-afdelingen A/S) og igen i 2018.