Indbetaling

Som arbejdsgiver kan du indbetale dine medarbejderes opsparede feriemidler fra 2021.

Som arbejdsgiver har du overordnet to muligheder i forhold til lønmodtagernes opsparede feriemidler.

Arbejdsgiver kan:

  • indbetale medarbejdernes opsparede feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, som vil investere pengene
  • vælge at beholde pengene som et slags lån i Lønmodtagernes Feriemidler mod en årlig indeksering af det tilgodehavende.

Som arbejdsgiver skal du årligt bekræfte, at du ønsker at beholde medarbejdernes feriemidler, hvis du ikke har foretaget en indbetaling.

Den årlige opkrævning

Hvert år i juli (første gang i 2021) får du som arbejdsgiver en opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler på de feriemidler, du lovpligtigt skal indbetale. Det vil sige for de af dine medarbejdere, der har ret til at få udbetalt deres feriemidler. Opkrævningen dækker de medarbejdere, der i perioden fra 1. marts samme år og frem til udgangen af februar det efterfølgende år opnår folkepensionsalderen.

Derudover bliver du som arbejdsgiver opkrævet for medarbejdere, der i perioden fra 1. marts året før til udgangen af februar i opkrævningsåret har fået udbetalt deres feriemidler fra Lønmodtagerenes Feriemidler af andre grunde end opnåelse af folkepensionsalderen, fx ved død, førtidspension eller udrejse. Beløbene, der opkræves, er tillagt indeksering.

Den årlige opkrævning skal indbetales senest 1. september samme år. Du modtager selvfølgelig ikke en årlig opkrævning, hvis du allerede har valgt at indbetale alle medarbejderes opsparede feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler.

Frivillige indbetalinger

Fra 1. februar 2021 er det muligt for dig som arbejdsgiver at indbetale de opsparede feriemidler helt eller delvist til Lønmodtagernes Feriemidler.

Herefter kan du vælge at indbetale frivilligt på ethvert tidspunkt, dog minimum samlet for én person, og du skal som virksomhed selv vælge, hvilke medarbejdere du ønsker, at indbetalingerne skal dække, når du foretager frivillige indbetalinger. Det kan fx være medarbejdere, der har forladt virksomheden, eller det kan være alle medarbejdere over 50 år. Valget af medarbejdere, du vil indbetale for, sker via selvbetjeningsløsningen på virk.dk.

Du skal være opmærksom på, at du efterfølgende vil få en særskilt opkrævning på indekseringen af de frivillige indbetalinger. Indekseringen beregnes i juli måned og opkræves med betalingsfrist 1. september. Indekseringen vil ske pr. påbegyndt måned fra den 1. september 2020.

Den årlige opkrævning i 2021

Den første årlige opkrævning falder som nævnt i juli 2021. Denne opkrævning dækker en længere periode, end de fremadrettede årlige opkrævninger. Den dækker nemlig hele perioden frem til den første opkrævning. Det vil sige alle medarbejdere, der allerede før overgangsårets start er blevet berettiget til udbetaling af de opsparede feriemidler. Det kan påvirke antallet af berettigede og dermed størrelsen af beløbet, der skal opkræves første gang.