Min opsparing

Dine opsparede feriemidler står i Lønmodtagernes Feriemidler som en helt ny pensionsopsparing.

Hvis du har været lønmodtager i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 har du fået en opsparing i Lønmodtagernes Feriemidler. Din opsparing består af de feriepenge, du har optjent i perioden og svarer til op til fem ugers feriepenge.

Et afkast tilskrives opsparingen en gang om måneden. Opsparingen vil kunne udbetales, når du varigt forlader arbejdsmarkedet, men du kan også vælge at lade den stå så længe, du ønsker det.

Et flertal i folketinget besluttede, at det skulle være muligt at få feriemidlerne førtidigt udbetalt. Hvis du ikke har fået udbetalt nogle af feriepengene i en førtidig udbetaling, vil din opsparing svare til ca. 5 ugers feriepenge fra perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Hvis du kun har fået førtidig udbetaling i efteråret 2020, svarer din opsparing til ca. 2 ugers feriepenge.

Din arbejdsgiver indberetter

Når dine feriemidler for overgangsåret er indberettet af din arbejdsgiver, er det muligt for dig at se indberetningen via en selvbetjeningsløsning. Du kan logge på løsningen her fra siden og via borger.dk. Du skal kontakte din arbejdsgiver, hvis du ikke er enig i din arbejdsgivers opgørelse af dine feriepenge.

En ekstra opsparing

De opsparede feriemidler er placeret i Lønmodtagernes Feriemidler, som forvaltes af LD Fonde, der også forvalter Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Feriemidlerne står som en pensionssum, der vokser over tid, ved at du får del i LD Fondes resultat.

En del af administrationsomkostningerne er derudover dækket af arbejdsgiverne. Det betyder, at dine omkostninger ved at have en opsparing bliver meget lave.

LD Fondes forvaltning af feriemidlerne skal være til størst mulig gavn for lønmodtagerne. Det indebærer, at der ved midlernes placering skal tilstræbes en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt højst mulig forrentning.