Min opsparing

Hvis du er lønmodtager i overgangsåret til den nye ferielov, får du en helt ny opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Når dine feriemidler for overgangsåret er indberettet til e-indkomst, bliver det muligt for dig at se indberetningen via en selvbetjeningsløsning. Løsningen er endnu ikke tilgængelig, men fra august 2019 kan du logge på løsningen her på siden og via borger.dk.

En ekstra opsparing

Som lønmodtager i overgangsperioden til den nye ferielov får du altså en helt ny opsparing. De opsparede feriemidler udbetales som en engangssum, og som hovedregel kan man tidligst få udbetalt opsparingen, når man forlader arbejdsmarkedet. For de yngste årgange kan der blive tale om opsparing i mere end 50 år. Det er derfor vigtigt, at pengene forrentes i den lange periode.

De opsparede feriemidler placeres her hos Lønmodtagernes Feriemidler, som forvaltes af LD Fonde. Forvaltningen skal være til størst mulig gavn for lønmodtagerne. Det indebærer, at der ved midlernes placering skal tilstræbes en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt højst mulig forrentning.